Voor Noordwest-Nederland

De Bascule heeft voor 2018 met diverse jeugdhulpgregio’s in Noordwest-Nederland contracten afgesloten: Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek (inclusief de gemeenten Weesp en Wijdemeren), Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en Midden-Kennemerland. Dat betekent dat kinderen, jongeren en gezinnen uit een van deze regio’s naar de Bascule kunnen worden verwezen wanneer er sprake is van een kinderpsychiatrische hulpvraag.

De specialistische jeugdhulporganisaties in de regio Amsterdam-Amstelland/Zaanstreek-Waterland werken vanaf 1 januari 2018 met een nieuwe werkwijze. Meer informatie vindt u hier.

Voor de rest van Nederland

Ook kinderen, jongeren en gezinnen uit de overige regio’s kunnen een beroep doen op de Bascule*. De Bascule is namelijk een van de vier academische centra in Nederland waarvan de gespecialiseerde behandelingen vallen onder het Landelijk Transitie Arrangement van de VNG.

Cliënten met complexe problematiek en woonachtig in één van de niet gecontracteerde regio’s, kunnen dus ook naar de Bascule worden doorverwezen.

Dit geldt helaas niet voor inwoners van de gemeenten de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater. Deze gemeenten hebben voor 2018 geen contract met de Bascule gesloten. Als u denkt dat een cliënt uit een van deze gemeenten de hulp van de Bascule nodig heeft, dan kunt u contact opnemen met het wijkteam van die gemeente. Samen met hen wordt bekeken of er alternatieven zijn of dat de cliënt met toestemming van het wijkteam bij ons in behandeling kan komen. De andere gemeenten in de regio Utrecht West (Weesp en Wijdemeren), hebben wel een contract met de Bascule gesloten, omdat zij vanaf 1 januari 2017 onder de regio Gooi en Vechtstreek vallen. Cliënten uit deze gemeenten kunnen gewoon bij de Bascule aangemeld worden.

Ook 18+

De Bascule biedt kinder- en jeugdpsychiatrische zorg voor kinderen en jongeren t/m 23 jaar. De zorg voor kinderen onder de 18 valt onder de Jeugdwet. De zorg die wij bieden aan jongeren van 18 t/m 23 jaar, valt onder de Zorgverzekeringswet. De Bascule heeft contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Ook deze jongeren kunnen dus worden doorverwezen naar de Bascule voor gespecialiseerde psychiatrische behandelingen.