De Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, richt zich op gespecialiseerde psychiatrische behandeling van kinderen en jongeren (t/m 23 jaar) met meervoudige complexe problematiek. De behandeling is waar mogelijk evidence based (bewezen effectief) maar op zijn minst practice based (aan de praktijk getoetst). Als problemen op eigen kracht, zo nodig met steun vanuit de directe omgeving, kunnen worden opgelost verwijst de Bascule cliënten terug naar hun verwijzer. De Bascule streeft naar een duurzaam resultaat van haar behandeling en doet er alles aan om eventuele terugval te voorkomen.

Samen met de ouders of verzorgers en de verwijzer onderzoekt de Bascule hoe we met elkaar de beste zorg kunnen bieden aan een kind. De ouders of verzorgers worden altijd nauw bij de behandeling betrokken. De Bascule helpt ook de ouders, verzorgers, broers of zussen. Want ook zij kunnen soms wat extra hulp gebruiken. Door gesprekken of groepsbijeenkomsten leren zij hoe ze het beste om kunnen gaan met een kind met een psychisch probleem. Ook is er aandacht voor de invloed die de problemen op het hele gezin hebben. Samen, beter. Daar staat de Bascule voor.

Als academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie houden we ons ook bezig met toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling. De onderzoekslijnen richten zich vooral op trauma, dwang- angst en ticstoornissen en gedragsstoornissen.
Lees meer over ons wetenschappelijk onderzoek