De Bascule in Beweging!

Om beter met professionals en gemeenten samen te kunnen werken, hebben wij per 1 januari 2018 onze zorg anders georganiseerd. Voor het bieden van ambulante zorg werken wij nu met regioteams. Voor iedere regio staat er een team met specialisten klaar. Zij kennen de wijkteams en weten welke vormen van hulp en welke professionals in de omgeving van het kind beschikbaar zijn. Zo kunnen we snel met elkaar schakelen.

De behandelaren in de regioteams bieden diagnostiek en behandeling van de diverse psychische problemen. Als een kind meerdere en complexe problemen heeft, wordt het kind in hetzelfde team voor deze problemen behandeld.

Als kinderen (dag-)klinische zorg nodig hebben, worden onze centrale teams ingezet. Deze centrale teams werken op onze locaties in Duivendrecht en Amsterdam Zuidoost. Daar zijn onze klinische en dagklinische groepen gevestigd. Per groep varieert het specialisme van de behandelaren.
Lees meer over onze organisatie


Vakgroepen

Om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk dat onze behandelaren goed op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarom maakt elke behandelaar deel uit van een behandelteam en één of meerdere expertisegroepen. In een expertisegroep zitten behandelaren die gespecialiseerd zijn in een specifieke kinder- en jeugdpsychiatrische stoornis. De expertisegroepen zijn gekoppeld aan een vakgroep.
Er zijn vier vakgroepen:

  • vakgroep Emotionele stoornissen
  • vakgroep Trauma en Gezin
  • vakgroep Forensisch en Gedrag
  • vakgroep Ontwikkelingsstoornissen

Met deze vakgroepen zorgen we ervoor dat we kennis delen en doorontwikkelen. We doen wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen nieuwe behandelmethoden. Zo begrijpen we complexe problemen steeds beter en kunnen we deze beter behandelen.

TOPGGz

De Bascule heeft drie TOPGGz-erkenningen, voor het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT), centrum voor Trauma en Gezin en voor de poliklinieken Complexe Gedragsstoornissen en Forensisch Psychiatrie. Dit betekent dat we hoogcomplexe zorg bieden en toonaangevend zijn in deze vakgebieden. Deze zorg is ook voor kinderen uit uw gemeente in te zetten.

Nieuws

Samen tegen Corona

Met deze maatregelen zorgen we ervoor dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is

Wij zijn nu Levvel!

De nieuwe naam van de Bascule en Spirit