"Ze begrepen onze problemen"

Mijn dochter is in mijn ogen de allermooiste, -liefste, -leukste en slimste; zoals alle kinderen dat volgens hun eigen moeder zijn. Maar hoe trots ik ook op haar ben, het ging allemaal niet vanzelf. We liepen al jaren te worstelen met de problemen die zij had. In mijn gedachte had ik duizend excuses voor haar gedrag: ze heeft geen vader, ze heeft als baby een moeilijke start gehad, mijn lichamelijke handicap; afijn je kent het allemaal wel.

Excuus of niet, maar we zagen de problemen wel steeds groter worden. Waar andere kinderen uit hun fantasiewereld groeiden, leek mijn dochter juist een steeds grotere fantasie te krijgen. En terwijl andere kinderen op school nieuwe stof leerden, kreeg mijn kind in de klas zoveel prikkels dat ze moe en zwaar gefrustreerd thuis kwam. Leren en meekomen in de klas lukte niet, terwijl haar IQ gemiddeld was. Konden andere kinderen elkaars blijdschap en verdriet begrijpen, dan was dat voor mijn meisje een onbegrijpelijke wereld. Ze kreeg het steeds moeilijker en uitte dit in angst en agressie.

Uiteindelijk werden we door de eerstelijns psycholoog naar de Bascule verwezen. Dit voelde als een warm bad, de hulpverleners van de Bascule begrepen onze problemen. Ze zagen wat er zich afspeelde achter onze voordeur en hoe we thuis worstelden met de wereld waar mijn dochter in leefde. Na een half jaar dagbehandeling en intensieve observatie, kreeg ze de diagnose MCDD (Multiple Complex Developmental Disorder, of in het Nederlands: meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen, een variant van autisme). Nooit leuk om als ouder te horen dat je kind een beperking heeft. Iedereen hoopt dat zijn kind 'slechts' wat onaangepast gedrag heeft en dat dat wel 'even' bij te sturen is. Toch voelde het ook goed. Alle puzzelstukjes vielen op hun plek. En mijn mooie lieve leuke slimme meisje kon het ook niet helpen dat ze zich zo gedroeg.

We zijn een lang traject in gegaan waar we nog niet klaar mee zijn (en waarschijnlijk zullen we dat nooit zijn). Maar we doen een dag tegelijk. De geweldige begeleiding, het begrip en het meedenken van de medewerkers van de Bascule helpen ons hier wel doorheen. Ik kan niet inschatten hoe de toekomst van mijn meisje zal zijn. Wel weet ik dat we er niet alleen voorstaan. Dat er bij de Bascule professionals zijn, die aan een half woord genoeg hebben en het hele traject meedenken, zowel voor mijn dochter, als voor de rest van het gezin. Zo komen wij er wel. Een dag tegelijk.


* Dit verhaal is geschreven door de ouder(s)/verzorger(s) van een kind dat bij de Bascule in behandeling is geweest. De foto bij het verhaal is ter illustratie, de perso(o)nen op de foto is/zijn niet de schrijver(s) van het verhaal. 

Lees meer ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en behandelaarrs

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com