"Het gaat niet alleen om het kind, maar ook om het gezin"

Ongeveer 4 jaar geleden zijn wij in contact gekomen met de Bascule. We zaten toen met onze handen in het haar wat betreft het gedrag van onze zoon die toen 9 jaar oud was. Hij leek uit het niets extreem te veranderen: iedere avond had hij extreme woede-uitbarstingen (schoppen, spugen, slaan, bijten, gooien met dingen en heftig taalgebruik). We konden het niet aan en hebben toen hulp gezocht bij de Bascule. Na onderzoek bleek dat hij meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen (een vorm van autisme), een dwangstoornis en een angststoornis had. Dat was heftig, maar sinds die tijd is er veel veranderd en hebben we veel handvaten gekregen.

Door zijn problemen had onze zoon last van extreme woede-uitbarstingen. We hebben moeten leren hoe we daarmee om moeten gaan en hoe we het eventueel voor kunnen zijn. Dat was intensief en vroeg veel van ons als ouders. Want je gaat dit samen aan. Het gaat bij de Bascule niet alleen om het kind, maar om het gezin. Het was erg fijn om een deskundig en betrokken gezinsbegeleider van de Bascule naast je te hebben staan. We werden goed begeleid en wij ervoeren dit als een erg grote steun.

Door de intensieve begeleiding voor ons en onze zoon kan onze zoon nog thuis wonen. Wij hebben inzicht in de problematiek en onze zoon kan zelfstandig met de bus naar school. Het is nu thuis weer een stuk prettiger voor iedereen. Want we hebben ook nog een dochter en die is net zo belangrijk! Nog steeds blijft onze gezinsbegeleidster in mijn ogen de persoon die de zorg op zich neemt,coördineert en zo nodig contact zoekt met bijvoorbeeld school om extra informatie te geven aan de leraar zodat die onze zoon weer beter kan begeleiden in de klas. Bij de Bascule merk je meteen dat er veel deskundigheid bij elkaar is. De lijnen zijn kort en de mensen daadkrachtig! Daar hebben we wat aan. Orde brengen in de chaos die je als ouder soms kunt hebben omdat je het allemaal even niet meer weet. Het gaf ons veel verlichting dat we zelf niet alles uit hoefden te zoeken maar oprecht begeleid werden. Steeds zijn er nog nieuwe dingen waar je weer je weg in moet vinden, maar door alle stappen die gezet zijn hebben we weer vertrouwen in de toekomst.

* Dit verhaal is geschreven door de ouder(s)/verzorger(s) van een kind dat bij de Bascule in behandeling is geweest. De foto bij het verhaal is ter illustratie, de perso(o)nen op de foto is/zijn niet de schrijver(s) van het verhaal. 

Lees meer ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en behandelaarrs

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com