Bascule symposium 28 oktober 2016: 'Voorkomen of genezen?'

Op 28 oktober organiseerde de Bascule haar jaarlijks wetenschappelijk symposium. Centraal stond de reflectie op de vraag: 'Voorkomen of genezen?'. Wanneer gaat het streven naar voorkomen over in genezen? Waar houdt de pedagogiek op en begint de medische behandeling? Hoe kunnen professionals uit de jeugd- en opvoedhulp en de psychiatrie de handen ineen slaan om de ontwikkeling van jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen? Actuele vragen die in deze tijden van transformatie voor alle professionals in de jeugdhulp dagelijks aan de orde zijn. Hierbij kunnen we niet voorbij gaan aan wat deze keuzes ook betekenen in maatschappelijke termen en kosten.

Diverse sprekers gaven op het symposium hun visie op deze vraagstukken. Bekijk hieronder hun presentaties. 

De GGZ: zitten blijven of overgaan?

Jo Hermanns

Als opvoeden tekort schiet... Gevolgen van vroege traumatisering op de ontwikkeling naar volwassenheid

Ramon Lindauer

Headspace.nl: van kopzorg naar vroeghulp voor jongeren

Rianne Klaassen en Arne Popma

Doelmatigheidsonderzoek in de jeugdpsychiatrie; steeds meer volwassen

Leona Hakkaart-van Roijen

Afscheidsrede

Peter van den Elzen