De Bascule verzorgt een deel van de praktijkopleiding van kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen. Bij de Bascule, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, maak je kennis met kinder- en jeugdpsychiatrie in de volle breedte. Onze praktijkopleiding houdt zoveel mogelijk rekening met je wensen, niveau en interesses. Je komt in een team van top klinische specialisten op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie.

De opleidingen zijn opgebouwd uit een cursorisch programma en een praktijkprogramma. Als praktijkopleidinginstelling werkt de Bascule samen met de Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen GGZ Amsterdam waarin de VU, de UvA, de RINO-NH participeren. Voor de opleiding tot het specialisme klinisch (neuro)psycholoog, differentiatie kinder en jeugd, werkt de Bascule samen met de RINO-groep Utrecht, die deze opleiding landelijk co├Ârdineert.


De Bascule is opleider voor: