Postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog, klinisch (neuro-) psycholoog en psychotherapeut


De Bascule heeft jaarlijks twee praktijkopleidingsplaatsen voor de opleiding tot GZ-psycholoog (BIG-geregistreerd, art. 3 beroep) accent kinder- en jeugd.

De Bascule is ook erkend als opleidingsplaats voor de klinisch (neuro-) psychologen in opleiding (BIG-geregistreerd art. 14 specialisme) differentiatie kinder-en jeugd. Bij de visitatie in 2016 is deze erkenning verlengd tot 2020. Er zijn jaarlijks twee praktijkopleidingsplaatsen beschikbaar.

Voor de opleiding tot psychotherapeut biedt de Bascule jaarlijks een opleidingsplaats aan. Het aanbieden van een opleidingsplaats is afhankelijk van het toekennen van subsidie.

Voor meer informatie over praktijkopleidingsplaatsen bij de Bascule, kunje contact opnemen met onze praktijkopleider: Marlies van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut, via m.vandijk@debascule.com  of (020) 890 10 00.