De Bascule verzorgt een deel van de praktijkopleiding van kinder- en jeugdpsychologen en orthopedagogen. Voor doctoraal studenten in de mastersopleiding van de Faculteit der Psychologie van Universiteit van Amsterdam bieden we een klinisch practicum aan waarbij studenten leren de theoretische kennis toe te passen in de praktijk. Studenten van de Vrije Universiteit kunnen een verzoek indienen voor een praktijkstage bij de Bascule. Je kunt dit regelen via de stagecoördinator van je faculteit.

Voor meer informatie over praktijkopleidingsplaatsen bij de Bascule, kun je contact opnemen met onze praktijkopleider: Marlies van Dijk, klinisch psycholoog-psychotherapeut. Contactgegevens: m.vandijk@debascule.com of (020) 890 10 00.