Word een kinder- en jeugdpsychiater waar je u tegen mag zeggen

Je hart ligt bij kinder- en jeugdpsychiatrie. Op dat vakgebied wil je tot de beste gaan behoren. Denk daarom aan een opleidingsplaats als AIOS bij de Bascule. Hét academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam. Hier maak je kennis met kinder- en jeugdpsychiatrie in de volle breedte.

Onze speerpunten zijn forensische jeugdpsychiatrie, gedragsstoornissen, trauma en angst/dwang/tics en gezinsproblematiek. dr. Rianne Klaassen is opleider, dr. Chaim Huyser is plaatsvervangend opleider. Er wordt nauw samengewerkt met de afdelingen kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC (hoofd: professor dr. Ramón Lindauer) en het VUmc (hoofd: professor dr. Arne Popma). Door deze samenwerking zijn er ook mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van de opleiding. Per jaar is er slechts plaats voor 6 nieuwe AIOS.

Het is bij de Bascule ook mogelijk om 6 maanden stage te lopen als onderdeel van je basisopleiding psychiatrie.


Lees meer