De Bascule doet in samenwerking met het AMC verschillende onderzoeken, onder leiding van Ramón Lindauer en Lisbeth Utens.

Onder leiding van prof. dr. Ramón J.L. Lindauer, hoofd van de academische werkplaats van de Bascule en afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie bij de UvA-AMC, doet de Bascule met het AMC onderzoek dat gericht is op internaliserende stoornissen, zoals angststoornissen, dwangstoornissen, traumagerelateerde stoornissen, stemmingsstoornissen en somatoforme stoornissen bij kinderen en adolescenten.

Het onderzoek is erop gericht om de behandeling van deze stoornissen te verbeteren, door meer inzicht te krijgen in de elementen van een behandeling die bijdragen aan het effect. Zowel de psychische als lichamelijke processen worden daarbij in kaart gebracht. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar factoren die het risico op het ontstaan van een stoornis vergroten.

Professor dr. Lisbeth Utens is verbonden aan het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT) van de Bascule. Zij is gespecialiseerd in angststoornissen en cognitieve gedragstherapie. Lisbeth is bijzonder hoogleraar bij de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij verbonden aan de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van de UvA-AMC. De promovendi en post-docs die onderzoek doen op het gebied van angst en dwang worden door haar begeleid. Lees hier meer over de onderzoeken binnen het DAT.