Onder leiding van prof. dr. Ramón J.L. Lindauer, hoofd van de academische werkplaats van de Bascule en afdelingshoofd kinder- en jeugdpsychiatrie bij de UvA-AMC, doet de Bascule met het AMC onderzoek. Dit onderzoek is gericht op internaliserende stoornissen, zoals angststoornissen, dwangstoornissen, traumagerelateerde stoornissen, stemmingsstoornissen en somatoforme stoornissen bij kinderen en adolescenten.

Het onderzoek is erop gericht om de behandeling van deze stoornissen te verbeteren, door meer inzicht te krijgen in de elementen van een behandeling die bijdragen aan het effect. Zowel de psychische als lichamelijke processen worden daarbij in kaart gebracht. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar factoren die het risico op het ontstaan van een stoornis vergroten.