TOPGGz

Voor sommige kinderen en jongeren blijkt zelfs een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex of zeldzaam zijn. Dan is er hoogspecialistische zorg nodig. Het TOPGGz-keurmerk laat zien waar ouders en kinderen terecht kunnen voor deze hoogspecialistische diagnostiek en behandeling.

Afdelingen met een TOPGGz-keurmerk voldoen aan strenge eisen. Afdelingen moeten aantonen dat zij hoogspecialistische zorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek én hun kennis hierover met anderen delen.

De Bascule heeft drie afdelingen met een TOPGGz keurmerk: