Bij de Bascule werken behandelaren die zich gespecialiseerd hebben in het helpen van kinderen en jongeren met ingewikkelde psychische problemen. De Bascule biedt verschillende soorten behandelingen. Samen kijken we welke behandeling het beste past bij u en uw kind.

In een behandeling leert een kind of jongere om anders met de psychische klachten om te gaan. U wordt als ouder of verzorger nauw betrokken bij de behandeling. Want wie kent uw kind nou beter dan u? U kunt uw kind begeleiden in de behandeling, en thuis met uw kind werken aan de problemen. Zo heeft de behandeling de meeste kans van slagen. U staat er niet alleen voor. We doen het samen.

Bij een behandeling zijn verschillende mensen betrokken. Lees meer over de behandelteams.

Een behandeling bij de Bascule is altijd maatwerk. Samen met u en uw kind kijken wij wat er nodig is. Hieronder leest u meer over de verschillende vormen van behandeling:

We wachten niet totdat een jongere of gezin met problemen naar de Bascule toekomt, maar zoeken hen op.

Als een kind, jongere of gezin regelmatig naar de Bascule komt voor een behandeling van een of meerdere uren, dan noemen wij dit een poliklinische behandeling. Soms is het nodig dat een kind op school een behandeling krijgt, of thuis, samen met de ouders. Dan komt een hulpverlener van de Bascule naar het kind, de jongere of het gezin toe, dat is een ambulante behandeling.

Bekijk het filmpje waarin Stephanie uitzoekt wat een ambulante behandeling is.

Bekijk de video over ambulante behandeling

Bij een dagbehandeling is een kind of jongere een aantal dagen per week bij de Bascule. Ze krijgen een behandeling in een groep van maximaal 8 kinderen of jongeren. Als onderdeel van de behandeling gaan de kinderen en jongeren hier ook naar school. De aanpak van de leerkrachten sluit aan op de behandeling. Zo werken de leerkrachten en de behandelaars samen aan de behandeling. Aan het einde van de dag gaan de kinderen en jongeren weer naar huis. Als de dagbehandeling te zwaar is voor een kind of jongere, bieden we een programma op maat. Het kind of de jongere komt dan een aantal uren per dag of dagdelen naar de Bascule.

Soms heeft een kind of jongere veel hulp nodig en lukt het door de problemen niet meer om thuis te wonen. Of de problemen worden zo groot dat de ouders/verzorgers het niet meer aankunnen. Dan is het soms nodig dat een kind of jongere tijdelijk bij de Bascule verblijft. Dit heet een klinische behandeling, opname of dag-en-nachtbehandeling. Het kind of de jongere krijgt een behandeling in een groep van maximaal 8 kinderen of jongeren. Als het nodig is krijgt een kind of jongere ook individuele therapie. De kinderen en jongeren gaan ook bij de Bascule naar school. De aanpak van de leerkrachten sluit aan op de behandeling.

Omdat een opname heel ingrijpend is voor zowel de ouders of verzorgers als hun kind, proberen we de opname zo kort mogelijk te laten duren. 

Bekijk de video over klinische behandeling

De psychische problemen van een kind of jongere kunnen soms zo heftig zijn dat een crisisopname nodig is. Bijvoorbeeld als een kind of jongere kan zichzelf of anderen in gevaar brengt. In situaties dat er direct hulp nodig is, kan de Bascule een kind of jongere meteen opnemen. Dit kan vrijwillig, maar ook gedwongen, bij een besluit van de rechter. Bij een crisisopname wordt een kind of jongere maximaal 3 weken opgenomen. Het belangrijkste doel is om de crisis te verminderen. Wij brengen het kind of jongere weer tot rust en geven structuur. Een kind of jongere krijgt een aangepast dagprogramma, en als het nodig is medicijnen en individuele begeleiding. Als de crisis voorbij is kan de behandeling verder gaan op een andere afdeling.

Voor jongeren van 12 tot en met 23 jaar is er de afdeling ‘020’. Deze afdeling is speciaal voor jongeren die al een behandeling krijgen bij de Bascule of bij een andere GGZ-instelling of jeugdhulpinstelling in de regio Amsterdam. Zij kunnen lid worden van ‘020’ . Als zij extra hulp nodig hebben, of als ze het gevoel hebben in een crisis te raken, zijn zij hier 24 uur per dag welkom. Ze kunnen maximaal 24 uur op ‘020’ blijven.

Om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen, is het belangrijk dat ouders of verzorgers, het kind of de jongere en de behandelaar goed met elkaar samenwerken. Aan het begin van de behandeling spreken we een aantal dingen met elkaar af:

Zo werken we samen (reglement en algemene voorwaarden) Als er verplichte zorg nodig is (wvggz) Hoe gaat de Bascule om met uw privacy?