Samen, beter.

De Bascule is gespecialiseerd in de behandeling van ingewikkelde psychische klachten bij kinderen, jongeren en gezinnen. Per jaar komen er bijna 5.000 kinderen en gezinnen naar de Bascule voor hulp. Als het nog niet duidelijk is wat de problemen precies zijn, beginnen we nog niet met de behandeling. Het is dan belangrijk om eerst te onderzoeken wat er aan de hand is. Dat doen we met een diagnostisch onderzoek. 

Een behandeling bij de Bascule is maatwerk, we kijken samen met u wat het beste past bij de klachten en bij de situatie van uw kind.

Onderwijs

Naast diagnostisch onderzoek en behandeling bieden wij ook onderwijs. De Bascule heeft twee scholen voor speciaal onderwijs, de zogenaamde Bascule PI-scholen voor kinderen met een leer-, gedrags- of emotionele problemen.

Ondersteuning hulpverleners

Ook hulpverleners die niet bij de Bascule werken, zoals huisartsen, jeugdartsen, medewerkers van een wijkteam, kunnen bij ons terecht. Bijvoorbeeld om te overleggen over kinderen, jongeren of gezinnen die zij behandelen of begeleiden. Scholen kunnen bij ons terecht als zij vragen hebben over hoe zij in de klas kunnen omgaan met kinderen met psychische problemen.

Behandeling op maat

Psychische problemen en behandelingen Voor professionals in het onderwijs Second opinion