Soms zijn er omstandigheden waardoor kinderen niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Bijvoorbeeld als ouders -door allerlei redenen- niet meer goed voor hun kind kunnen zorgen. Of dat een kind door zeer ernstige gedragsproblemen niet meer thuis kan wonen. Bij de Bascule vinden wij dat een gezin de beste plaats is voor een kind om op te groeien, maar soms kan dat (tijdelijk) niet in het eigen gezin. Daarom zijn wij blij dat er pleegouders en opvoedouders zijn die deze kinderen een plek in hun gezin willen geven.

De afdeling Therapeutische pleegzorg van de Bascule heeft een speciaal behandelaanbod voor kinderen en jongeren die opgroeien in een pleeggezin of adoptiegezin en te maken hebben met psychische problemen. Wij zijn er voor het kind of de jongere, de pleeg-/adoptieouders en de ouders.

Opvoedouders gezocht

Overweegt u om zelf een kind op te nemen in uw gezin? Wij zoeken opvoedouders voor kinderen van drie tot zes jaar die niet meer thuis kunnen wonen. Het gaat om kinderen die al in veel instellingen of bij verschillende pleegouders hebben gewoond. Een opvoedouder neemt voor een periode van 9 tot 12 maanden een kind op in zijn of haar gezin. Na deze periode gaat het kind terug naar zijn of haar ouders, of naar een pleeggezin. Een opvoedouder krijgt van de Bascule een training en wordt intensief begeleid.

Folder voor opvoedouders

Pleegouder worden?

Op het gebied van pleegzorg werkt de Bascule nauw samen met Spirit. Zij organiseren informatiebijeenkomsten voor mensen die overwegen om pleegouder te worden. Wilt u meer weten over pleegouder worden? Klik hier om gratis en vrijblijvend een informatiepakket aan te vragen bij Spirit of om u aan te melden voor een informatiebijeenkomst. 

Lees meer over de hulp voor pleegkinderen en -gezinnen Lees meer over de hulp voor adoptiekinderen en -gezinnen 

Simone, opvoedouder van Maaike (5 jaar):

"Maaike had haar hele leventje in drie plastic tasjes"