Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd op school door. Daarom speelt de school, naast het gezin, een belangrijke rol wanneer uw kind in behandeling bij de Bascule komt.

De leerkracht kent uw kind vaak goed en ziet hoe hij of zij zich in de klas gedraagt. De leerkracht kan informatie geven over het gedrag van uw kind in de klas, de manier van leren en de sterke en zwakke kanten van uw kind. Het kan ook goed zijn om de leerkracht te informeren over de behandeling: hoe het gaat en hoe uw kind op de behandeling reageert. Wij nemen alleen contact met de leerkracht van uw kind op wanneer u daar –vooraf- schriftelijke toestemming voor hebt gegeven.

Soms is het beter voor uw kind om ook op school een speciale aanpak te krijgen. De behandelaar zal dan contact opnemen met de school. In een gesprek met de leerkracht, intern begeleider of remedial teacher zal de behandelaar uitleggen wat uw kind nodig heeft op school.


Bij de Bascule naar school

Wanneer uw kind een dagbehandeling of een klinische behandeling volgt, is het soms niet mogelijk om naar de eigen school te blijven gaan. Dan kan uw kind ook bij de Bascule naar school gaan. Behandeling en onderwijs wordt dan goed op elkaar afgestemd.

De Bascule heeft twee scholen voor speciaal basisonderwijs: de Pionier en de Professor Waterinkschool. Het zijn zogenaamde PI-scholen, dit zijn scholen voor kinderen met ingewikkelde leer-, gedrags- of emotionele problemen.

Op een aantal locaties verzorgen de Pionier en de Professor Waterinkschool ook het onderwijs voor kinderen die in behandeling zijn bij het MOC 't Kabouterhuis en Triversum.

Lees meer over de Bascule PI-scholen

Het voortgezet onderwijs van jongeren die bij de Bascule in dagbehandeling of klinische behandeling zijn, wordt verzorgd door het Altra College.

In de regio Amsterdam werkt de Bascule nauw samen met verschillende scholen, zoals Altra College Bleichrodt en School2Care. Wij geven op die scholen behandeling aan leerlingen met psychische problemen.