Regelmatig, het liefst elke 6 tot 8 weken, kijken we hoe de behandeling verloopt. We kijken met u en uw kind of de klachten minder worden en of we de doelen die in het behandelplan staan gaan bereiken. Om een duidelijk beeld te krijgen vragen we u en uw kind om af en toe een vragenlijst in te vullen.

Door de evaluaties zien we snel het effect van de behandeling, van uw inspanningen en die van uw kind. Door goed het verloop van de behandeling te volgen, is het ook mogelijk om op tijd doelen aan te passen. Of de manier te veranderen waarop we met elkaar de doelen willen bereiken. Eventuele aanpassingen noteren we in het behandelplan.