Route voor inwoners uit de rest van Nederland

In onderstaand schema vindt u meer informatie over de stappen van aanmelding tot afsluiting van de behandeling.


1

Aanmelden

De Bascule is er voor kinderen, jongeren en gezinnen uit heel Nederland. Wilt u uw kind laten behandelen bij de Bascule? Dan heeft u een verwijzing en eventueel een perspectiefplan nodig.

Lees meer
2

Beoordeling aanmelding

Als uw aanmelding bij ons binnen is, kijkt het aanmeldteam of de Bascule de beste plek is voor uw kind. Soms zijn lichtere vormen van hulp voldoende en is dat beter voor uw kind. In dat geval neemt het aanmeldteam contact op met u of degene die u heeft doorverwezen.

Lees meer
3

Kennismaken

Als uw kind op de juiste plek is bij de Bascule, zoeken wij een behandelaar die uw kind het beste kan helpen. We plannen een kennismakingsgesprek met u, uw kind, de behandelaar van de Bascule en als het nodig en mogelijk is, met uw verwijzer.

Lees meer
4

Is uw hulpvraag duidelijk?

Met de informatie uit het kennismakingsgesprek maakt de behandelaar een voorlopig behandelplan. Als nog niet helemaal duidelijk is wat er aan de hand is, doen we eerst onderzoek.

Lees meer
5

Adviesgesprek

Als we goed in beeld hebben wat er precies aan de hand is, nodigt de behandelaar u uit voor het adviesgesprek. In het adviesgesprek vertelt de behandelaar wat zijn bevindingen zijn. Samen kiest u de behandeling die het beste bij uw kind past.

Lees meer
6

Uitvoeren behandelplan

We beginnen met de door u gekozen behandeling. Een behandeling is altijd maatwerk en dit kunnen wij niet alleen. Wij werken altijd nauw met u samen. U kent uw kind tenslotte het beste.

Lees meer
7

Tussentijdse evaluatie

Regelmatig, het liefst elke 6 tot 8 weken, kijken we hoe de behandeling verloopt. We kijken met u en uw kind of de klachten minder worden en of we de doelen die in het behandelplan staan gaan bereiken. Om een duidelijk beeld te krijgen vragen we u en uw kind om af en toe een vragenlijst in te vullen.

Lees meer
8

Eindgesprek

Aan het einde van de behandeling kijken we samen of we de doelen hebben bereikt. Dit doen we in het eindgesprek. Om te onderzoeken of de behandeling effect heeft gehad, vragen wij u voor het eindgesprek weer een vragenlijst in te vullen.

Lees meer

Heeft u vragen over het verloop van de behandeling?

Neem dan contact op met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt (CAI). Zij helpen u graag verder.

cai@debascule.com of (020) 890 19 01 (op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur).