Als uw kind op de juiste plek is bij de Bascule, zoeken wij een behandelaar die uw kind het beste kan helpen. We plannen een kennismakingsgesprek met u, uw kind, de behandelaar van de Bascule en als het nodig en mogelijk is, met uw verwijzer. Wij proberen om het kennismakingsgesprek binnen twee weken na de aanmelding te houden. Dat lukt helaas niet altijd.

Voor het kennismakingsgesprek krijgt u een of meerdere informatiefolders en vragenlijsten thuisgestuurd. Deze vragenlijsten neemt u ingevuld mee naar het gesprek. Dit helpt ons om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van uw kind en de problemen die er spelen.

In het kennismakingsgesprek maakt u kennis met de behandelaar. Samen bespreekt u waar u en uw kind hulp voor willen. De behandelaar stelt u vragen om meer zicht te krijgen op de klachten en de situatie van u en uw kind. Hij of zij kijkt hoe wij kunnen helpen en welke doelen we met elkaar willen bereiken. Ook bespreekt de behandelaar de onderwerpen uit het perspectiefplan. We kijken of het nodig is om hulp van andere partijen in te zetten.