Aan het einde van de behandeling kijken we samen of we de doelen hebben bereikt. Dit doen we in het eindgesprek. Om te onderzoeken of de behandeling effect heeft gehad, vragen wij u voor het eindgesprek weer een vragenlijst in te vullen.

In het eindgesprek kijken we ook vooruit. Soms is de behandeling bij de Bascule klaar, maar is er nog andere hulp nodig. De vorige hulpverlener of een Ouder- en Kindteam, wijk- buurt-, of jeugdteam helpt uw kind en/of uw gezin dan verder.

Als medicijnen onderdeel van de behandeling waren, bespreken we of het nodig is om deze medicijnen ook na de behandeling te blijven gebruiken. Als we met elkaar besluiten dat het nog zinvol is om met de medicijnen verder te gaan, legt de behandelaar u uit hoe lang de medicijnen nog geslikt moeten worden. Ook wordt verteld bij wie u een herhaalrecept kan aanvragen en wie de effecten van de medicijnen controleert. Vervolgens informeren wij uw huisarts. Pas daarna sluiten wij het dossier van uw kind. Als uw huisarts de medicijnen voor gaat schrijven, dan brengen wij hem of haar op de hoogte van de dosering en de soort medicatie.