Als we goed in beeld hebben wat er precies aan de hand is, nodigt de behandelaar u uit voor het adviesgesprek. In het adviesgesprek vertelt de behandelaar wat zijn bevindingen zijn en wat dit betekent voor u, uw kind en uw gezin. Samen kijkt u welke behandeling het beste bij uw kind past. Daarbij zijn uw wensen belangrijk. U zult hier vast al over nagedacht hebben. Misschien is een individuele behandeling of juist een groepsbehandeling geschikt? Is de hulp alleen gericht op uw kind of misschien ook voor u? En misschien is er ook hulp op school nodig? Als het nodig is, stellen we de doelen bij die we eerder hebben opgeschreven.

Samen met u bepalen we hoe de behandeling er precies uit komt te zien. Dat schrijven we op in het behandelplan. Soms is een behandeling met medicijnen onderdeel van het advies. Eén van onze artsen bespreekt met u de voor- en nadelen van de medicijnen. U beslist altijd zelf of uw kind wel of geen medicijnen gaat gebruiken.

Het is mogelijk dat u kiest voor een behandeling die niet door de Bascule gegeven kan worden. Dan kijken wij samen met u en uw verwijzer hoe wij u het beste verder kunnen helpen.

In het behandelplan wordt opgeschreven wat er aan de hand is, wat het doel van de behandeling is en hoe we dat samen met u aanpakken. Het behandelplan wordt geschreven in overleg met u, uw kind en de behandelaar. Het behandelplan is de rode draad van de behandeling. In het behandelplan leggen we ook vast hoe en wanneer we de behandeling evalueren. Soms verloopt een behandeling anders dan we van tevoren gedacht hadden. Een wijziging in de behandeling wordt ook vastgelegd in het behandelplan en altijd aan u voorgelegd. Daarom vraagt de behandelaar of u het behandelplan wilt ondertekenen om daarmee aan te geven dat het met u besproken is.