Reglement en algemene voorwaarden

De Bascule wil u en uw kind de best mogelijke hulp bieden. Daarvoor is een goede samenwerking tussen ouders, kind en behandelaar erg belangrijk. In de folder 'Welkom bij de Bascule' en het inlegvel leest u alle informatie over een behandeling bij de Bascule. De behandelaar bespreekt deze folder met u in het eerste gesprek.

Als uw kind in behandeling komt bij de Bascule, maken we met elkaar afspraken over de zorg en zo nodig het verblijf in de Bascule. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden GGZ. Hierin staat waar de Bascule en u zich aan moeten houden. Klik hier voor de publieksversie van de algemene leveringsvoorwaarden GGZDe uitgebreide versie vindt u hier.