De Bascule heeft een Centrale Cliëntenraad. Dit is een medezeggenschapsorgaan voor ouders en verzorgers van cliënten van de Bascule. De jongeren en kinderen hebben een eigen raad (de Jongerenraad en de Kinderraad). De Centrale Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur en heeft adviesrecht. De Cliëntenraad heeft invloed op het zorgbeleid en beslist mee over onderwerpen die van direct belang zijn voor ouders, kinderen of jongeren. De bevoegdheden van de Centrale Cliëntenraad zijn geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

De leden van de Centrale Cliëntenraad zijn vrijwilligers. Het zijn allemaal ouders of verzorgers van kinderen die bij de Bascule behandeld worden of behandeld zijn. De Cliëntenraad heeft de beschikking over een eigen, onafhankelijke, ondersteuner.

U kunt de Centrale Cliëntenraad bereiken via: clientenraad@debascule.com.

Lees meer over de Centrale Cliëntenraad

Lees meer over de Kinderraad Lees meer over de Jongerenraad