Voor het indienen van een klacht of voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de klachtencommissie:

Telefoon:  (020) 890 19 83
E-mail:  klachtencommissie@debascule.com 
Adres: Commissie Klachtenbehandeling Cliënten van de Bascule
Postbus 303
1115 ZG Duivendrecht