Er is verschil tussen de kosten van de behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en voor jongeren van 18 jaar en ouder:

De zorg die de Bascule biedt voor jongeren tot 18 jaar, valt onder de jeugdhulp. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Als uw kind jonger dan 18 jaar is, worden er voor een behandeling bij de Bascule geen kosten bij u in rekening gebracht. U heeft een verwijzing nodig. Meer informatie vindt u hier.


Als uw kind 18 jaar wordt

Als uw kind al in behandeling is bij de Bascule en 18 jaar wordt, valt hij of zij niet meer onder de jeugdhulp, maar onder de zorgverzekeringswet. Uw kind kan dan gewoon de behandeling voortzetten bij de Bascule. Het verschil is dat de kosten voor de behandeling vanaf het moment dat hij of zij 18 wordt, in principe vergoed worden door de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar van uw kind een contract heeft met de Bascule en de zorgverzekeraar voldoende zorg heeft ingekocht, worden de kosten van een behandeling vergoed. Kijk voor meer informatie onder het kopje "18 t/m 23 jaar".

Vragen?

Als u vragen heeft over de behandelingen van de Bascule, de aanmeldprocedure of de kosten, kunt u ook contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01 of cai@debascule.com. We helpen u graag.

De Bascule biedt hulp voor jongeren tot 24 jaar. Als uw kind 18 jaar of ouder is, worden de kosten voor de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar van het kind. Vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar van uw kind en van de soort verzekering.

De behandelingen van de Bascule voor jongeren vanaf 18 jaar vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ’, deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben hiervoor eigen regels opgesteld. Kijk daarom in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. Voor de zorg die door de zorgverzekering wordt vergoed, geldt een verplicht eigen risico. Voor 2020 is dit € 385,-. Dit bedrag kan hoger zijn als u daar bij het afsluiten van de verzekering voor heeft gekozen (met een vrijwillig eigen risico). Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar het eigen risico pas in het volgende kalenderjaar verrekent.

Jongeren die in Amsterdam wonen en voor wie het verplicht eigen risico een belemmering vormt om de behandeling voort te zetten of te starten, kunnen mogelijk financieel geholpen worden door het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam. U kunt hiervoor contact opnemen met de behandelaar. Hij of zij kan met u kijken of uw kind hiervoor in aanmerking komt.

Het is van belang om bij uw zorgverzekeraar te controleren of zij een contract met de Bascule hebben en of zij voldoende budget hebben om de behandeling te vergoeden. Hieronder vindt u de zorgverzekeraars die een contract met ons hebben afgesloten. Als uw kind van 18 jaar of ouder verzekerd is bij een verzekeraar die geen contract met de Bascule heeft afgesloten, krijgt u slechts een gedeelte van de kosten vergoed. Hoeveel u precies vergoed krijgt, verschilt per zorgverzekering. Ook moet u dan de kosten van de behandeling zelf voorschieten. U krijgt een factuur van de Bascule, die u bij de zorgverzekeraar kunt declareren.

De Bascule heeft voor 2020 contracten afgesloten met:

 • AnderZorg
 • Interpolis
 • Salland
 • ASR
 • InTwente
 • Stad Holland
 • Avero Achmea

 • IZA
 • SZVK
 • Azivo    
 • IZZ
 • UMC
 • AZVZ

 • Just

 • United Consumers
 • Bewuzt
 • Menzis
 • Univé
 • Cares Gouda
 • Multizorg
 • VGZ
 • CZ
 • MVJP
 • VvAA
 • De Amersfoortse
 • Nationale Nederlanden
 • Zekur
 • De Friesland
 • Ohra
 • Ziezo
 • Delta Lloyd
 • Onderlinge Waarborg Maatschappij
 • Zilveren Kruis
 • Ditzo

 • ONVZ
 • Zorg Direct
 • Eno
 • OZF
 • Zorg en Zekerheid
 • FBTO
 • PMA
 • Zorgzaam Verzekerd
 • HEMA
 • PNOzorg
 •  DSW
 • HollandZorg
 • Pro LifeDe Bascule heeft voor 2020 GEEN contracten afgesloten met:  
 

 • Aevitae       
          
 • Besured     
         
 • National Academic    
 • Aon
 • Promovendum


Vragen?

Als u vragen heeft over de behandelingen van de Bascule of de aanmeldprocedure, kunt u contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: 020 - 890 19 01 of cai@debascule.com. We helpen u graag.