Er is verschil tussen de kosten van de behandeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar en voor jongeren van 18 jaar en ouder:

De zorg die de Bascule biedt voor jongeren tot 18 jaar, valt onder de jeugdhulp. De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Als uw kind jonger dan 18 jaar is, worden er voor een behandeling bij de Bascule geen kosten bij u in rekening gebracht. U heeft een verwijzing nodig. Meer informatie vindt u hier.


Als uw kind 18 jaar wordt

Als uw kind al in behandeling is bij de Bascule en 18 jaar wordt, valt hij of zij niet meer onder de jeugdhulp, maar onder de zorgverzekeringswet. Uw kind kan dan gewoon de behandeling voortzetten bij de Bascule. Het verschil is dat de kosten voor de behandeling vanaf het moment dat hij of zij 18 is geworden, vergoed worden door de zorgverzekering.
Bent u bij VGZ verzekerd? Lees dan de informatie onder '18 t/m 23 jaar'.


Vragen?

Als u vragen heeft over de behandelingen van de Bascule, de aanmeldprocedure of de kosten, kunt u ook contact opnemen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01 of cai@debascule.com. We helpen u graag.

De Bascule biedt hulp voor kinderen en jongeren tot 24 jaar. Als uw kind 18 jaar of ouder is, worden de kosten voor de behandeling vergoed door de zorgverzekering van het kind. Vergoeding is dan afhankelijk van de soort verzekering.

De behandelingen van de Bascule voor jongeren vanaf 18 jaar vallen onder de ‘gespecialiseerde GGZ’, deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zorgverzekeraars hebben hiervoor eigen regels opgesteld. Kijk daarom in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of neem contact op met uw verzekeraar. Voor de zorg die door de zorgverzekering wordt vergoed, geldt een verplicht eigen risico. Voor 2019 is dit € 385,-. Dit bedrag kan hoger zijn als u daar bij het afsluiten van de verzekering voor heeft gekozen (met een vrijwillig eigen risico). Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar het eigen risico pas in het volgende kalenderjaar verrekent.

Het is van belang om bij uw zorgverzekeraar te controleren of zij een contract met de Bascule hebben. Als uw kind van 18 jaar of ouder verzekerd is bij een verzekeraar die geen contract met de Bascule heeft afgesloten, krijgt u slechts een gedeelte van de kosten vergoed. Hoeveel u precies vergoed krijgt, verschilt per zorgverzekering.

De Bascule heeft contracten afgesloten met:

 • AnderZorg
 • FBTO
 • ONVZ
 • ASR
 • Interpolis
 • O.W.M.
 • Avero Achmea
 • InTwente
 • OZF
 • Azivo
 • IZA
 • Stad Holland
 • Cares Gouda                     
 • IZZ
 • Univé
 • CZ
 • Menzis
 • VGZ
 • Delta Lloyd
   
 • Multizorg
    
 • Zilveren Kruis
 • DSW
 • NV zorgverzekeraar UMC
 • Zorg & Zekerheid
 • Eno
 • Ohra