De informatie op deze pagina kan regelmatig veranderen. Afhankelijk van contracten met gemeenten, het aantal aanmeldingen en het behandelaanbod kunnen zich wijzigingen voordoen. Wij doen ons best om de informatie zo actueel mogelijk te houden.

De Bascule biedt gespecialiseerde hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen met psychische problemen die moeilijk te behandelen zijn. Wij zijn er voor kinderen, jongeren en gezinnen uit heel Nederland  Als u uw kind wilt laten behandelen bij de Bascule, heeft u een verwijzing nodig. Kinderen, jongeren en gezinnen uit de gemeenten de Ronde Venen, Stichtse Vecht, Woerden, Montfoort en Oudewater hebben toestemming nodig van het wijkteam voordat wij met de behandeling kunnen beginnen.

Wachttijden
Voor bepaalde behandelingen zijn er helaas wachttijden. Lees meer over wat wij doen om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Aanmelden
De volgende mensen kunnen een kind, jongere of gezin verwijzen naar de Bascule:

  • huisartsen;
  • jeugdartsen;
  • medisch specialisten;
  • medewerkers van wijkteams;
  • medewerkers van Veilig Thuis;
  • instellingen voor jeugdbescherming of jeugdreclassering.

Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van het beveiligde digitale aanmeldformulier. Huisartsen kunnen ook gebruikmaken van Zorgdomein.

Zelf uw kind aanmelden
Als u een verwijzing of beschikking heeft ontvangen van uw arts of gemeente, kunt u zelf uw kind aanmelden bij de Bascule. Lees hier welke informatie u nodig heeft om dit te doen. Als u uw kind bij de Bascule aanmeldt, bekijkt het inhoudelijk team van het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt (CAI) of wij uw kind de juiste behandeling kunnen geven. U wordt hierover zo snel mogelijk geïnformeerd. 
Neem voor meer informatie contact op met het inhoudelijk team van het CAI: cai@debascule.com of (020) 890 19 01. Het CAI is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag- en vrijdagmiddag tussen 15.00 - 17.00 uur. 

Het werkgebied van de Bascule

Locaties
U vindt de Bascule op verschillende locaties in Noordwest-Nederland. Hier vindt u een overzicht van onze locaties. Op de hoofdlocaties in Amsterdam-Zuidoost en Duivendrecht behandelen wij kinderen en jongeren uit heel Nederland.

Meer informatie

Heeft u vragen over de aanmeldingsprocedure, het zorgaanbod, of wilt u een second opinion aanvragen, dan kunt u op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en op dinsdag- en vrijdagmiddag van 15.00 - 17.00 uur bellen met het CAI: (020) 890 19 01. Mailen mag ook: cai@debascule.com. Onze medewerkers van het CAI helpen u graag. 

Wat gebeurt er als mijn kind is aangemeld? Hoe bereid ik mijn kind voor op een behandeling bij de Bascule?

De site van De Bascule maakt gebruik van cookies.

Niet meer tonen