Deze locatie van de Bascule zit in het gebouw van School2Care, een school voor speciaal onderwijs van Altra.

Dagbehandeling voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Op deze locatie van School2Care, een school voor speciaal onderwijs, biedt de Bascule dagbehandeling voor leerlingen van de school die extra zorg nodig hebben. De jongeren krijgen behandeling in een groep. De groep wordt geleid door sociotherapeuten van de Bascule, en 2 docenten van School2Care. De docenten geven vakken als Nederlands en wiskunde. De sociotherapeuten geven trainingen, zoals sociale vaardigheidstraining en agressie regulatie training. Het dagprogramma is van 8.30 tot 15.30 uur, maar wordt aangepast aan wat de jongere aankan. Het kan ook korter zijn.

Op deze locatie worden jongeren van 12 tot en met 18 jaar behandeld. Zij hebben last van ingewikkelde, soms meerdere psychische problemen. Zij hebben bijvoorbeeld te maken met:
Justitie. Door hun gedrag zijn de jongeren met justitie in contact geweest. Of dit dreigt te gebeuren.
Ernstige gedragsproblemen. Ze maken veel ruzie, zijn agressief of gewelddadig. Hierdoor gaat het niet goed op school, thuis en in hun sociale leven.
Ernstige psychische problemen. Deze jongeren hebben vaak te maken met psychische stoornissen. Zoals een angststoornis of een depressie. Ook komen persoonlijkheidsstoornis-sen voor. Bijvoorbeeld een borderline of een antisociale persoonlijkheidsstoornis.
Systeemproblemen. Deze jongeren hebben moeite met de omgang met anderen. Bijvoorbeeld vrienden, ouders, broers of zussen. En zij hebben weer moeite om met deze jongeren om te gaan.

Ook kunnen wij de ouders of verzorgers begeleiden. Zij kunnen bijvoorbeeld in een training leren hun kind zo goed mogelijk te begeleiden. Broertjes en zusjes leren hoe zij zelf kunnen omgaan met hun zus of broer die bij de Bascule in behandeling is.


Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

School2Care

Johan Braakensiekhof 31

1068 KK Amsterdam

020 - 890 10 00 info@debascule.com Johan Braakensiekhof 31 Amsterdam Routebeschrijving Met openbaar vervoer

Openingstijden: 8.30 - 16.00 uur

Bezoektijden: 8.30 - 16.00 uur

Informatie over behandelingen

Op de locatie worden behandelingen gegeven voor onder andere:

Complexe gedragsstoornis

Gezinsproblemen

Crimineel gedag op jonge leeftijd

Meerdere problemen tegelijkertijd