De PI-school De Ster is een pedologisch instituutschool. Dit is een school voor speciaal onderwijs voor kinderen met een ingewikkelde leer-, gedrags- of emotionele problemen. De school hoort bij de Bascule.

Speciaal onderwijs voor kinderen van 6-12 jaar

Kijk voor meer informatie op www.pidester.nl

 

Op de PI-school De Ster zitten kinderen van 6 tot 12 jaar. Met deze kinderen ging het niet goed op een gewone school. Bijvoorbeeld door een gedragsprobleem, een leerprobleem of een psychisch probleem. Op De Ster krijgen zij extra begeleiding. 

Op deze locatie zit ook een afdeling van Triversum, centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen die op deze locatie van Triversum in behandeling zijn, kunnen onderwijs volgen bij De Ster. 

PI-school De Ster

Van Den Berghlaan 78

2132 AT Hoofddorp

023 - 820 04 63 dester@debasculepi-scholen.nl Van Den Berghlaan 78 Hoofddorp Routebeschrijving Met openbaar vervoer

Openingstijden: 8.15 - 16.00 uur

Bezoektijden: 8.15 - 16.00 uur

Informatie over behandelingen

Op de locatie worden behandelingen gegeven voor onder andere:

Autisme

Angststoornis

Complexe gedragsstoornis

ADHD

Depressie