De locatie in Duivendrecht is een van de hoofdlocaties van de Bascule. Op het terrein is ook de school de Pionier gevestigd, een school voor speciaal onderwijs. De Pionier is een onderdeel van de Bascule.

Reist u met de metro of de trein? Dan kunt u het beste naar station Duivendrecht reizen.
Let op: Google maps en 9292.nl laten een omweg zien om vanaf station Duivendrecht naar de Bascule te lopen. 

De kortste looproute naar de Bascule: 

Als u met de trein of metro aankomt op station Duivendrecht, gaat u vanaf het perron één verdieping naar beneden. Daar volgt u de borden richting de Rijksstraatweg (de borden hangen naast de Albert Heijn). U volgt het spoor langs de Albert Heijn. Bij de trap gaat u naar beneden (daar kunt u ook uitchecken). U komt dan uit op het plein bij de kerk. Loop rechtdoor, de Rijksstraatweg in. Na ongeveer 500 meter vindt u de Bascule aan uw rechterhand.

In de omgeving van de Bascule geldt een blauwe zone. Met een parkeerschijf mag u maximaal twee uur parkeren.
Crisiszorg en Opnamecentrum voor kinderen tot 12 jaar
 • Behandeling van ernstige psychiatrische problemen 

Centrum voor DAT en Depressie voor kinderen tussen de 4-12 jaar
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling

Centrum voor Borderline  Persoonlijkheidsstoornissen voor kinderen tussen de 4-12 jaar
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling

Centrum voor Complexe Gedragsstoornissen voor kinderen tussen de 6-12 jaar
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling 

Centrum voor Forensische Jeugdpsychiatrie voor jongeren van 12-24 jaar
 • Poliklinische behandeling

Centrum voor Autisme en Psychosen   
 • Poliklinische behandeling (6-18 jaar)
 • Dagbehandeling (6-12 jaar)
 • Klinische behandeling (6-12 jaar)

Centrum voor Trauma en Gezin:
Psychiatrische gezinsbehandeling 
 • Ambulante behandeling

Centrum voor kinderen met een verstandelijke beperking én psychiatrische problemen voor kinderen en jongeren tot en met 23 jaar
 • Poliklinische behandeling
 • Ambulante behandeling
 • Deeltijdbehandeling

Centrum voor (speciaal) Onderwijszorg en psychiatrie voor kinderen van 5 tot 18 jaar
 • Poliklinische behandeling van leerstoornissen
 • Ambulante behandeling op school
 • Onderwijsondersteuning

PI-school De Pionier voor speciaal onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar

Op deze locatie worden kinderen,  jongeren en gezinnen behandeld die te maken hebben met ingewikkelde, soms meerdere, psychische problemen. Zij hebben bijvoorbeeld last van:
● Dwangstoornis
● Angststoornis
● Tics
● Depressie
● Borderline persoonlijkheidsstoornis
● Complexe ADHD of ADD
● Ernstige gedragsproblemen
● Agressie en opstandigheid
● Autisme
● Psychose
● Gezinsproblemen
● Trauma, bijvoorbeeld als gevolg van kindermishandeling

Daarnaast bieden wij op deze locatie behandeling voor:
● Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (met een IQ lager dan 85) en psychische problemen.
● Jonge kinderen tot en met 6 jaar met ingewikkelde psychische problemen. Zij hebben bijvoorbeeld een ernstige ontwikkelingsachterstand of gedragsproblemen.
● Kinderen en jongeren met een leerstoornis en andere psychische problemen.

Als de problemen van kinderen of jongeren zo heftig zijn dat ze in crisis raken, is op deze locatie crisiszorg beschikbaar.

Ook kunnen wij de ouders,  verzorgers, broertjes en zusjes begeleiden. Zij kunnen bijvoorbeeld in een training leren hun kind zo goed mogelijk te begeleiden. Broertjes en zusjes leren hoe zij kunnen omgaan met hun zusje of broertje die bij de Bascule in behandeling is.

Op deze locatie bieden wij ook psychiatrische gezinsbehandeling, voor gezinnen waarbij het thuis niet meer gaat en de kinderen daar onder leiden.

Naast de behandelafdelingen en de school vindt u op deze locatie ook:

Opleiding kinder- en jeugdpsychiatrie
020 - 890 10 53 
06 - 148 73 560

Ondersteunende diensten
 • Human Resource Management
 • Finance & Control
 • ICT
 • Facilitaire en huisvestingszaken
 • Afdeling Communicatie
 • Afdeling Zorgcontractering en Klantrelaties
 • Afdeling Strategie, Kwaliteit en Innovatie

Raad van Bestuur en directie

PI Research
Onderzoek, innovatie en opleiding
Postbus 366
1115 ZH Duivendrecht
020 - 650 15 01
info@piresearch.nl

Kenniscentrum relationele gezinstherapie Nederland
020 - 650 15 00


Chantal over de behandeling van haar zoon:

"Het gaat niet alleen om het kind, maar ook om het gezin"
 

Rijksstraatweg

Rijksstraatweg 145

1115AP Duivendrecht

020 - 890 10 00 info@debascule.com Rijksstraatweg 145 Duivendrecht Routebeschrijving Met openbaar vervoer

Postadres:

Postbus 303

1115 ZG Duivendrecht

Openingstijden: 24 uur per dag

Bezoektijden: 7.30 - 18.00 uur

Deze locatie is rolstoel vriendelijk

Informatie over behandelingen

Op de locatie worden behandelingen gegeven voor onder andere:

Leerproblemen en psychische problemen

Borderline

Autisme

Psychose

Angststoornis

Selectief mutisme

Hele jonge kinderen met psychische problemen

Complexe gedragsstoornis

Kindermishandeling

ADHD

Verstandelijke beperking en psychische problemen

Suïcidaliteit

Dwangstoornis

Gezinsproblemen

Tics

Crimineel gedag op jonge leeftijd

Meerdere problemen tegelijkertijd

Slaapstoornis

Crisis

Depressie