Wat kunt u doen bij een acute psychiatrische crisis van een kind of jongere?

Als uw kind nog niet bij de Bascule in behandeling is en in een psychiatrische crisis verkeert, neemt u contact op met degene die uw kind behandelt. Als er geen behandelaar is kunt u contact opnemen met uw huisarts. De behandelaar of de huisarts beoordeelt de situatie en kan als dat nodig is, meer hulp in gang zetten. Zij kunnen bijvoorbeeld de plaatselijke crisisdienst van de (jeugd)GGZ inschakelen.

Als uw kind al bij de Bascule in behandeling is, zal de behandelaar van de Bascule de beoordeling doen. Buiten kantoortijd is hiervoor een dienstdoende arts beschikbaar. U kunt contact met ons opnemen via: 020 - 890 10 00 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Als een opname nodig lijkt, overlegt de huisarts of huidige behandelaar dit met de Bascule. Als een opname bij de Bascule de beste oplossing is, volgt een opnamegesprek met het kind of de jongere en de ouders of verzorgers. In dat gesprek worden de eerste behandeldoelen en het verloop van de opname afgesproken. In noodsituaties kan de crisisdienst of dienstdoende psychiater verplichte zorg opleggen via een crisismaatregel van de Wet verplichte GGZ. Verplichte zorg mag niet zomaar worden opgelegd; dit mag alleen als het echt niet anders kan. En als aan strikte voorwaarden wordt voldaan.   

In geval van crisis kunnen huisartsen en andere behandelaren contact met de Bascule opnemen via: 020 - 890 10 00 (24 uur per dag, 7 dagen in de week). Er is altijd een arts beschikbaar voor consultatie en overleg.

In Amsterdam is het Mobiel Crisisteam Jeugd van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam actief. De Bascule werkt nauw samen met dit crisisteam. Het crisisteam wordt ingeschakeld om kinderen en jongeren in crisissituaties te beoordelen. Als het nodig is, meldt het crisisteam een kind of jongere bij de Bascule aan.

Kinderen en jongeren van buiten Amsterdam kunnen ook bij de Bascule worden aangemeld wanneer er sprake is van crisis. De huisarts of behandelaar kan hiervoor contact opnemen met de plaatselijke crisisdienst van de (jeugd)GGZ.

Een psychiatrische stoornis kan zo heftig zijn dat er een acute psychiatrische situatie ontstaat, die het leven van de jongere en zijn of haar naasten totaal ontregelt. In dat geval kan er acuut hulp nodig zijn.

Soms volstaan enkele gesprekken maar soms is er ook meer nodig, en kan een opname nodig zijn. De Bascule kan de situatie van een kind of jongere meteen beoordelen en als het nodig is kan hij of zij worden opgenomen op een van de groepen voor crisiszorg. De Bascule heeft twee groepen voor acute psychiatrische hulp: Panama (voor jongeren van 12 tot 18 jaar) en Speedboot (voor kinderen van 6 tot 12 jaar). Deze groepen zijn er voor kinderen en jongeren die tijdelijk intensieve psychiatrische hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een crisis vanwege ernstige somberheid, verwardheid, zelfmoordplannen of agressiviteit voortkomend uit psychiatrische problemen.

De Bascule biedt in geval van een acute psychiatrische situatie de mogelijkheid tot:

  • Observatie en diagnostiek
  • Crisisinterventie en stabilisatie, zodat reguliere behandeling weer mogelijk wordt
  • Time out

Als een kind of jongere wordt opgenomen vanwege een psychiatrische crisis, is dat voor de ouders of verzorgers en de broers en zussen heel ingrijpend. Maar als de problemen zeer ernstig zijn en lichtere hulp niet voldoende is, is het soms nodig. Ouders of verzorgers en de andere gezinsleden worden nauw bij de opname en de behandeling betrokken. Een opname op het Opnamecentrum is altijd tijdelijk. De meeste opnames duren enkele dagen tot enkele weken. Zodra het haalbaar is kijken we naar minder intensieve behandelmogelijkheden.

Als een jongere door een psychiatrische stoornis in een crisis is beland en hij of zij een gevaar is voor zichzelf of anderen, is er meteen hulp nodig. Wanneer de jongere of zijn ouders die hulp niet willen, kan een gedwongen opname nodig zijn. Een jongere wordt dan verplicht opgenomen in een kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek, dit heet een BOPZ opname (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Hiervoor is een beslissing van de rechter of de burgemeester nodig. Bij de Bascule kunnen op deze manier jongeren van 6 tot 18 jaar verplicht worden opgenomen.

Voor jongeren die vaker in crisis dreigen te komen, heeft de Bascule een bijzondere afdeling: 020. Hier kunnen jongeren snel terecht om de crisis af te wenden. 020 werkt met een lidmaatschap. Als jongeren lid worden, kunnen ze 24/7 een beroep doen op de hulp van 020. Als het nodig is kunnen ze naar de afdeling komen om de crisis weer onder controle te krijgen. Ze kunnen maximaal 24 uur per keer op 020 blijven. Ook jongeren die in behandeling zijn bij een andere instelling voor jeugdhulp kunnen lid worden van 020. Lees hier meer over 020.

 

Crisiszorg en Opnamecentrum

Voor kinderen en jongeren die acuut psychiatrische hulp nodig hebben. De Bascule kan helpen met:

  • Observatie en diagnostiek
  • Crisisinterventie en stabilisatie, zodat reguliere behandeling weer mogelijk wordt
  • Time out