Wat betekent dat?

Als kinderen en jongeren moeite hebben met leren en ze in hun doen en laten vaak jonger lijken dan hun werkelijke leeftijd, kan er sprake zijn van een verstandelijke beperking. Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite om problemen die ze in het dagelijkse leven tegenkomen goed op te lossen. Het kan voor deze kinderen en jongeren soms moeilijk zijn om vrienden te maken en te houden. Hun IQ is lager dan gemiddeld, waardoor ze vaak niet goed begrijpen wat anderen bedoelen. Soms zijn ze wel heel handig in bepaalde activiteiten maar missen ze overzicht. Ze zijn bijvoorbeeld heel handig met social media, maar overzien niet wat de gevolgen kunnen zijn van hun berichten. Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking hebben meer uitleg nodig maar willen liever niet dat anderen dit weten. Soms proberen ze hun problemen te verbergen door heel stoer en brutaal te doen.

Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking hebben meer kans om psychisch problemen te krijgen. De wereld is voor hen ingewikkeld en zij voelen zich vaker buitengesloten of niet begrepen. Naast de verstandelijke beperking hebben ze vaak te maken met: gedragsproblemen, ADHD, depressie, angststoornis, dwangstoornis, trauma, autisme of psychosen.

De Bascule is er voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychische problemen. Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

De Bascule biedt diagnostiek en behandeling. Eerst brengen we met een diagnostisch onderzoek in kaart wat al goed gaat en waar hulp nodig is. We kijken welke hulp de ouders of verzorgers, hun kind en de school nodig hebben en wat zij van onze hulp verwachten.

Wij helpen kinderen en jongeren om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. De ouders of verzorgers worden nauw bij de behandeling van hun kind betrokken. De Bascule biedt poliklinische behandeling en dagbehandeling. De behandeling kan variëren van licht tot meer intensief, dit is afhankelijk van de situatie. Als het nodig is, kunnen wij de behandeling ook deels thuis of op school geven.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij het gezin past.

Poliklinische behandeling

De poliklinische behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers over de verstandelijke beperking en de andere problemen die spelen.
 • Schoolmediatie. Voorlichting en feedback voor de leerkracht zodat deze de leerling beter kan begeleiden.
 • Oudertraining. Een cursus voor ouders of verzorgers waarin zij leren hoe zij hun kind met een verstandelijke beperking kunnen begeleiden en ondersteunen.
 • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar. Hierdoor lukt het beter om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en raken ouders minder snel uitgeput.
 • Training Agressie Controle (TACt). Dit is een training voor jongeren die snel agressief worden. Een jongere leert in deze training op een andere manier om te gaan met boosheid en agressie. Ouders of verzorgers en school worden nauw bij de training betrokken.
 • Pivotal Response Treatment (PRT). Een behandeling voor kinderen met een autisme-spectrumstoornis. In de behandeling wordt het kind gestimuleerd om meer contact te maken en te communiceren.
 • Parent-Child Interaction Therapy (PCIT). Dit is een therapie voor ouders van kinderen tussen de 2 en 7 jaar die erg opstandig zijn. Ouders leren op een andere manier met hun kind omgaan zodat het minder vervelend gedrag laat zien en de band tussen ouders of verzorgers en het kind kan verbeteren.
 • Traumabehandeling (bijvoorbeeld EMDR of TF-CBT). Deze behandelingen helpen om trauma’s te verwerken.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen.
 • Vaktherapie. In deze therapie staat niet het praten maar het ervaren centraal. Door gebruik te maken van muziek, beweging of beeldend materiaal kan het kind of de jongere laten zien wie hij of zij is, wat hij of zij denkt of voelt. Het kind of de jongere kan ook oefenen met nieuw gedrag. Er kan bijvoorbeeld gekleid of getekend worden, of muziek gemaakt worden. Vaktherapie wordt individueel gegeven, maar ook in groepen of met het gezin.
 • Ambulant Multidisciplinair Team (AMT). Dit is een intensieve behandeling voor het kind, de ouders of verzorgers, het gezin en de school. AMT is een combinatie van oudertraining, systeemtherapie, kindtraining en schoolmediatie. De hulp wordt thuis of op school gegeven en duurt 4 maanden. AMT is er voor gezinnen met kinderen tot ongeveer 15 jaar.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

Dagbehandeling ‘Kameleon

Voor kinderen met een verstandelijke beperking die vastlopen in het basisonderwijs heeft de Bascule een groepsbehandeling. Twee dagen per week komt het kind naar de Bascule. In een groep met andere kinderen leert het kind vaardigheden die nodig zijn op school (bijvoorbeeld goed omgaan met elkaar). Zo krijgt het kind meer plezier in school en leren. Oudertraining en schoolmediatie (voorlichting en feedback voor de leerkracht zodat deze de leerling beter kan begeleiden) maken onderdeel uit van de behandeling. De behandeling wordt verder ingevuld met verschillende therapieën (zie poliklinische behandeling).

De Bascule kan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychische problemen helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychische problemen delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Licht Verstandelijke Beperking. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Ontwikkelingsstoornissen.


De Bascule helpt kinderen en jongeren van 0 tot en met 21 jaar met een verstandelijke beperking en psychische problemen (bijvoorbeeld: een gedragsstoornis, stemmingsstoornis, angststoornis, autisme of psychose). Het gaat om kinderen en jongeren met een IQ lager dan 85.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

Er wordt geschat dat ongeveer 15% van de mensen een licht verstandelijke beperking heeft. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben problemen in de omgang met anderen, ze kunnen zich soms vreemd gedragen of anders reageren op situaties. Mensen met een licht verstandelijke beperking hebben een IQ tussen 50 en 85. In Nederland zouden ongeveer 440.000 kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 18 jaar een licht verstandelijke beperking hebben. Van deze groep heeft lang niet iedereen extra hulp nodig.

Ongeveer 30 tot 50% van de kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking heeft ook een psychisch probleem. Dat is ongeveer 4 keer zo vaak dan kinderen en jongeren met een gemiddeld niveau.

Ongeveer 4% van de kinderen en jongeren heeft een ernstige verstandelijke beperking. Zij hebben vaak ingewikkelde problemen. Sommige problemen hebben een genetische oorzaak. Kinderen en jongeren met een ernstige verstandelijke beperking hebben vaak veel hulp en ondersteuning nodig.

Er is tot nu toe nog weinig onderzoek gedaan naar behandelingen voor kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking. Vaak zijn bestaande behandelprogramma’s aangepast zodat ze beter aansluiten op deze kinderen en jongeren.
Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.


Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

Regiocentrum Gooi en Vecht Laapersboog

Hilversum

Regiocentrum Gooi en Vecht Larenseweg

Hilversum

De Koppeling

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: