Wat betekent dat?

Als kinderen of jongeren schokkende of ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt, kunnen zij daar last van krijgen. Schokkende of ingrijpende gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld een ongeluk, geweld, seksueel misbruik, pesten of kindermishandeling. Kinderen of jongeren die dat hebben meegemaakt, moeten er misschien nog vaak aan denken, zonder dat ze dat willen. Of ze hebben last van nachtmerries, of slapeloosheid. Ze kunnen ook last hebben van hoofdpijn en buikpijn, gespannen zijn en daardoor snel schrikken of boos worden. Sommige kinderen en jongeren gaan dingen uit de weg die hen herinneren aan wat er gebeurd is. Als de problemen aanhouden is het is belangrijk dat uw kind hulp krijgt bij de verwerking van de akelige gebeurtenissen.

Door de ingrijpende gebeurtenissen kan een kind of jongere psychische problemen krijgen. Bijvoorbeeld een posttraumatische stressstoornis. Gelukkig gebeurt dat lang niet altijd. Maar het is moeilijk te voorspellen wie er wel en wie er geen traumaklachten krijgen. Bij kinderen kan een trauma de ontwikkeling ernstig verstoren. Hun veilige basis valt weg en dat heeft grote invloed op de rest van hun leven. Daarom is het belangrijk om een trauma zo vroeg mogelijk te herkennen. Hoe vroeger de behandeling start, hoe beter.

In een uitzending van Het Klokhuis legt Ramón Lindauer, kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule, uit wat er in de hersenen van kinderen gebeurt als zij bijvoorbeeld te maken hebben met kindermishandeling. Klik hier om de uitzending van Het Klokhuis te zien.

Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.
                                                                                                                                    

De Bascule heeft een speciale afdeling voor de behandeling van kinderen en jongeren met ernstige traumaklachten: het centrum voor Trauma en Gezin. De medewerkers van het centrum zijn gespecialiseerd in de behandeling van onder andere traumaklachten. Het centrum voor Trauma en Gezin heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen. 

De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en behandeling. De behandeling wordt gegeven in de vorm van poliklinische behandeling, dagbehandeling of klinische behandeling. De ouders of verzorgers worden nauw bij de behandeling van hun kind betrokken.

De behandeling is erop gericht om het trauma te verminderen zodat het kind of de jongere er minder of geen last van heeft en beter kan functioneren. Maar de Bascule richt zich niet alleen op het kind of de jongere. Wij bieden ook hulp voor de ouders of verzorgers van een kind met trauma. Sinds de ingrijpende gebeurtenis(sen) hebben zij hun kind zien veranderen. Vaak kunnen ook de ouders of verzorgers hulp gebruiken bij hoe zij met die veranderingen om moeten gaan.

Bij trauma biedt de Bascule 2 soorten behandelingen. We kijken samen wat het beste bij het kind of de jongere past:

  • Traumagerichte Cognitieve Gedragsbehandeling. De volledige naam is Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy, of TFCBT. We helpen een kind of jongere met de verwerking van de nare gebeurtenissen door te leren te ontspannen en om te leren gaan met nare gedachten en gevoelens. Het kind of de jongere gaat in de behandeling schrijven of tekenen over wat hij of zij heeft meegemaakt en wordt geholpen om er met zijn of haar ouders of verzorgers over te praten.

  • EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze behandeling helpt kinderen en jongeren om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen te verwerken. Via het volgen van de handbewegingen van de behandelaar worden gedachten, beelden en gevoelens over die akelige ervaringen verwerkt. Zo wordt de negatieve invloed van de akelige ervaringen op het dagelijks leven minder.

De Bascule kan kinderen en jongeren met ernstige traumaklachten helpen met:

  • Diagnostisch onderzoek
  • Poliklinische behandeling
  • Dagbehandeling
  • Klinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en jongeren met ernstige traumaklachten delen hun kennis en kunde in de vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin.

                                                                                         
Het centrum voor Trauma en Gezin heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen, jongeren en gezinnen met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

Lees meer over het Traumacentrum van de Bascule
 

De Bascule biedt hulp aan kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die te maken hebben met traumatische klachten. Ook als er naast deze klachten nog andere psychische problemen zijn, kan de Bascule helpen.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit: heel Nederland.

We weten niet precies hoe vaak trauma voorkomt bij kinderen en jongeren. Uit onderzoek is gebleken dat 14 tot 67% van de kinderen tot 18 jaar een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt. Niet al deze kinderen hebben behandeling nodig. In Nederland zien we dat bij 45% van de kinderen en jongeren die bij de jeugd-GGZ worden aangemeld, er sprake is van trauma.

De Bascule doet samen met de universiteiten VU en UvA onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van trauma bij kinderen, jongeren en ouders of verzorgers.
Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.


Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: