Wat betekent dat?

Als een kind of jongere vaak een onwillekeurige snelle beweging maakt, noemen we dit een tic. Bijvoorbeeld even schudden met het hoofd, met de ogen knipperen of trekken met een schouder. Soms zijn tics ook geluiden: kuchjes, snuiven of andere onwillekeurige geluiden. De bewegingen of geluiden worden niet expres gemaakt, sommige kinderen hebben zelfs niet door dat ze het doen.

Als een kind zowel een bewegingstic als een geluidstic heeft en er veel last van heeft, kan het zijn dat er sprake is van het syndroom van Gilles de la Tourette.

Veel kinderen hebben een korte tijd last van tics. Vaak gaat dat vanzelf weer over. Als de tics niet overgaan en als het kind er veel last van heeft (als hij of zij er bijvoorbeeld mee gepest wordt), is het goed om hulp te zoeken.

Als een kind of jongere veel last heeft van de tic en de tic niet vanzelf overgaat, is het goed om hulp te zoeken. Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.
                                                                                                                    

De Bascule heeft een speciale afdeling voor de behandeling van tics: het expertisecentrum DAT (Dwang, Angst en Tics). De medewerkers van het centrum zijn gespecialiseerd in de behandeling van onder andere ticstoornissen. Het expertisecentrum DAT heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met ernstige en ingewikkelde problemen.

De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en poliklinische behandeling voor kinderen en jongeren met tics.

Met de behandeling proberen we het kind meer controle te geven over de tics. Op die manier kunnen de tics verminderen, of zelfs verdwijnen. De ouders of verzorgers worden nauw bij de behandeling van hun kind betrokken. Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij de jongere past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting over de ticstoornis voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers.
 • Gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere anders met de tics om te gaan. Het kind oefent samen met de behandelaar aan het verminderen van de tics. De ouders of verzorgers kunnen ook bij de behandeling aanwezig zijn, zodat zij thuis samen met hun kind kunnen oefenen. De Bascule werkt met 2 methodes:
  • Habit reversal. Samen met de behandelaar pakt het kind de tics één voor één aan. Het kind leert een tegengestelde beweging aan die niet samengaat met de tic.
  • Exposure en responsepreventie. Het kind werkt samen met de behandelaar aan alle tics tegelijk. In de behandeling oefent het kind met het niet uitvoeren van de tic. Daarbij wordt de tijd van onderdrukken steeds langer gemaakt.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).
 

De Bascule kan kinderen en jongeren met een ticstoornis helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en jongeren met ticstoornissen delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Dwang, Angst, Tics en Depressie. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Emotionele stoornissen.

                                                                                                                      
De expertisegroep Dwang, Angst en Tics (DAT) heeft het TOPGGz keurmerk. Dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

Soms heeft een kind gedurende een korte periode last van een tic. De tic verdwijnt vaak na een week weer. Als een tic langer blijft bestaan en het kind of de jongere in het dagelijks leven door de tic wordt belemmerd en er last van heeft, is het goed om hulp te zoeken.

De Bascule helpt kinderen en jongeren tussen de 8 en18 jaar met een ticstoornis (zoals: syndroom van Gilles de la Tourette, chronische motorische ticstoornis of vocale ticstoornis). Soms is behandeling van kinderen jonger dan 8 jaar ook mogelijk.

Bij tics biedt de Bascule hulp aan kinderen en jongeren uit: heel Nederland.

5 tot 9% van de schoolgaande kinderen heeft een tijd last van tics. Bij de meesten gaat het weer over. Bij een veel kleiner aantal blijven de tics bestaan. De cijfers hierover wisselen: van 1 op de 100 kinderen, tot 1 op de 1000.

Om de behandelingen steeds verder te verbeteren doen wij wetenschappelijk onderzoek. Op het gebied van tics werken wij mee aan de volgende onderzoeksprojecten:

 • Tic Genetics
  Het Tourette International Consortium Genetics (kortweg TIC Genetics) is een wetenschappelijk onderzoek naar de genetische achtergronden van het syndroom van Gilles de la Tourette, andere ticstoornissen en vaak met tics samengaande ontwikkelingsstoornissen. Klik hier voor meer informatie voer Tic Genetics.
 • EMTICS
  De European Multicentre Tics in Children Study (EMTICS). Met dit onderzoek willen we achterhalen welke genetische en omgevingsfactoren bepalend zijn voor het ontstaan en het verergeren van tics bij kinderen van drie t/m zestien jaar. Lees hier meer over EMTICS.

Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.


Peter (10 jaar) over zijn therapie tegen tics:

"Fijn dat mama ook bij de therapie mocht blijven"

 

De moeder van Juul:

"Er werd veel in overleg met Juul gedaan"


 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com

Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: