Wat betekent dat?

Soms kan een kind of jongere zich zo ongelukkig of wanhopig voelen dat hij of zij het gevoel krijgt niet meer te willen leven. Het leven is dan zo zwaar dat de dood een oplossing lijkt voor de problemen waar hij of zij mee worstelt.

Gedachten aan dood of zelfmoord kunnen een uiting zijn van meerdere problemen en psychische stoornissen. Bijvoorbeeld een depressie of borderline persoonlijkheidsstoornis. Het is voor iemand met zelfmoordgedachten vaak niet eenvoudig om dit te vertellen. Hij of zij kan bang zijn voor de reactie van anderen, en denken dat zij het niet zullen begrijpen. Toch is het belangrijk dat om er met iemand over te praten. Je kan bijvoorbeeld bij www.113.nl terecht voor een gesprek waarbij je serieus genomen wordt en vrijuit kunt praten. www.113.nl is 24/7 telefonisch te bereiken op 0900 0113. Ze hebben ook een crisis-chat, waar je van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 22.30 uur en in het weekend van 12.00 uur tot 22.30 uur kunt chatten met een psycholoog.

Als u deze problemen herkent bij uw kind, is het verstandig om hulp te zoeken. De Bascule biedt hulp voor deze kinderen en jongeren en hun gezin, ook wanneer er al eerder hulp is gezocht maar dit niet tot verbetering heeft geleid. De Bascule heeft voor kinderen en jongeren met gedachten aan dood of zelfmoord diverse behandelingen. Ook als uw kind al eerder behandeling heeft gehad, kunnen wij meestal nog een andere aanpak bieden.

Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

De Bascule biedt behandelingen voor kinderen en jongeren die gedurende langere tijd last hebben van negatieve gedachtes en gevoelens. Bijvoorbeeld somberheid en hopeloosheid, een gevoel dat er niets lukt en er geen oplossingen voor alle problemen zijn.

Het doel van de behandeling is het maken van verstandige keuzes en verbeteren van de stemming en het gevoel, zodat het kind of de jongere weer tevreden kan zijn met zijn of haar leven. In de behandeling werken we aan het verminderen van negatieve gedachten en gevoelens en het uitbreiden en versterken van positieve gedachten en gevoelens.

Als het kind of de jongere levensbedreigend gedrag vertoont (bijvoorbeeld zichzelf snijden, suïcidaal gedrag of gevaarlijk omgaan met medicijnen), dan is de behandeling gericht op het stoppen van dit gedrag.

De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en behandeling. We bieden poliklinische behandeling, dagbehandeling en klinische behandeling. De ouders of verzorgers worden nauw bij de behandeling van hun kind betrokken. Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij de jongere past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor kinderen en jongeren én hun ouders of verzorgers over de problemen waar de jongere mee te maken heeft.
 • Behandeling van depressie. De behandeling wordt individueel gegeven, met hulp van de ouders of verzorgers of het gezin. De behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen:
  • Stemmingsherkenning en –registratie. In deze training leren kinderen en jongeren vroegtijdig gevoelens te herkennen. Ze leren er op een andere manier mee om te gaan zodat ze niet zo ontregeld raken.
  • Verhogen activiteitenniveau. Hierbij leert het kind of de jongere weer dingen te ondernemen en er weer plezier aan te beleven.
  • Ontspanningsoefeningen.
  • Vergroten van vaardigheden. Het kind of de jongere leert bijvoorbeeld probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden.
  • Toekomstplan maken. Het kind of de jongere leert naar de toekomst kijken en plannen te maken.
  • Terugvalpreventieplan opstellen. Samen met de behandelaar en de ouders of verzorgers kijkt het kind of de jongere hoe terugval kan worden voorkomen.
 • Dialectische gedragstherapie voor jongeren. Dit is een behandeling speciaal voor jongeren met heftige emotieregulatieproblemen of een borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze behandeling helpt om heftige emoties beter in evenwicht te krijgen.

Lees meer over depressie

Lees meer over borderline persoonlijkheidsstoornis

De Bascule kan kinderen en jongeren met zelfmoordgedachten, depressie of borderline persoonlijkheidsstoornis helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en jongeren met zelfmoordgedachten, depressie of borderline persoonlijkheidsstoornis delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Dwang, Angst, Tics en Depressie en de expertisegroep Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Deze expertisegroepen zijn onderdeel van de vakgroep Emotionele stoornissen.

 

                                                                                                                      
De expertisegroep Dwang, Angst en Tics (DAT) heeft het TOPGGz keurmerk. Dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

De Bascule behandelt kinderen en jongeren met zelfmoordgedachten, bijvoorbeeld ontstaan door levensproblemen, een depressie of borderline persoonlijkheidsstoornis. De behandeling is geschikt voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar. Bij een borderline persoonlijkheidsstoornis biedt de Bascule behandeling voor jongeren van 13 tot 18 jaar (in een aantal gevallen tot 23 jaar).

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit: heel Nederland.

Een depressieve stoornis zien we bij ongeveer 1% van de kinderen tot 12 jaar. Bij jongeren vanaf 12 jaar komt het vaker voor: ongeveer 4% van de adolescenten heeft een depressieve stoornis. Bij deze leeftijdsgroep zien we depressies twee keer zo veel bij meisjes als bij jongens

Een borderline persoonlijkheidsstoornis komt heel zelden voor bij kinderen. Over hoe vaak een borderline persoonlijkheidstoornis bij jongeren in Nederland voorkomt, is onduidelijk. De cijfers uit onderzoeken verschillen erg van elkaar. Schattingen lopen uiteen van 1 tot 15% van de jongeren. Bij de Bascule behandelen wij jaarlijks ongeveer 40 jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornis of andere ernstige emotieregulatie problemen.


Als uw kind acuut hulp nodig heeft vanwege zeer heftige klachten, dan kan er sprake zijn van een crisisaanmelding. In dat geval helpen wij uw kind binnen 24 uur. Ook in andere gevallen doen wij ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.

Kaya Stok, sociotherapeut op 020:

"De jongeren bij mij op de afdeling zitten allemaal in hun herstelperiode"

 
 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: