Wat betekent dat?

Als een kind of jongere vaak niet in slaap kan komen of steeds wakker wordt, kan er sprake zijn van een slaapprobleem. Veel kinderen en jongeren hebben daar last van. Slaapproblemen kunnen op zichzelf staan, maar komen ook voor bij psychische problemen. Bijvoorbeeld bij een depressie; een kind of jongere slaapt dan erg weinig of juist erg veel.

Slaapstoornissen en andere stoornissen kunnen elkaar beïnvloeden. We zien vaak slaapstoornissen bij kinderen en jongeren met:

Het verbeteren van de slaap heeft vaak een positief effect op de behandeling van de psychische stoornis.

De ouders of verzorgers kunnen ook slaap tekortkomen door de slaapproblemen van hun kind. Zo heeft niet alleen het kind of de jongere er last van, maar ook de ouders of verzorgers. Het kan zelfs gevolgen hebben voor hun relatie.

De Bascule kan hulp bieden als uw kind forse in- of doorslaapproblemen heeft, in combinatie met een psychische stoornis (of er is minimaal een sterk vermoeden van een psychische stoornis). Meestal is er al eerder hulp geweest voor de problemen, maar die heeft tot onvoldoende verbetering geleid. De Bascule kan gespecialiseerde hulp bieden bij deze problemen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

Bij zeer specifieke slaapproblemen (bijvoorbeeld het Obstructieve Slaap-Apneu Syndroom (OSAS), waarbij er regelmatig ademstilstand is tijdens de slaap, of als er nachtelijke epilepsie wordt vermoed), adviseren wij om naar een gespecialiseerd slaapcentrum te gaan.

De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en behandeling voor de combinatie van slaapproblemen en andere psychische problemen. De behandeling wordt gegeven in de vorm van een poliklinische behandeling. De ouders of verzorgers worden nauw bij de behandeling van hun kind betrokken.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij het kind of de jongere past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting over slaap en slaapstoornissen, voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen. Er is veel aandacht voor het verbeteren van het slaapritme, het doen van ontspanningsoefeningen en het veranderen van gedachten die het slapen in de weg staan.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

De Bascule kan kinderen en jongeren met ernstige slaapstoornissen en psychische problemen helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en jongeren met ernstige slaapstoornissen en psychische problemen delen hun kennis en kunde in de vakgroep Forensisch en Gedrag.

 

                                                                                                                                           
De polikliniek Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie heeft het TOPGGz keurmerk. Dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

De Bascule helpt kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar met ernstige slaapproblemen in combinatie met een psychische stoornis.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

Ongeveer 15 tot 30% van de kinderen heeft last van slaapproblemen. Dit hoeven nog geen stoornissen te zijn. Bij 5 tot 11% van de jongeren zijn slaapproblemen zo ingrijpend dat er sprake is van een stoornis.

De Bascule doet mee aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van slaap en psychische problemen. In samenwerking met het VUmc en het LUMC doen wij onderzoek naar:

 • Slaapproblemen bij kinderen en de relatie met het cognitief en gedragsmatig functioneren.
  In dit onderzoek kijken we naar de relatie tussen slaapproblemen en hoe kinderen kennis opnemen en verwerken en hun gedrag. We kijken ook naar andere factoren die een rol kunnen spelen zoals opvoeding.
 • Slaapproblemen bij kinderen met ADHD en autisme spectrum stoornissen.
  Op basis van de vragenlijsten die ouders hebben ingevuld over hun kinderen, onderzoeken we de slaapproblemen van kinderen. We kijken naar de slaapgewoonten, omstandigheden, slaappatronen en onderzoeken de mogelijke verschillen tussen kinderen met ADHD, autisme spectrum stoornissen en kinderen zonder deze diagnose.

Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.


Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

AmsterdamMeer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: