Wat betekent dat?

Als een jongere een psychose heeft, is hij of zij het normale contact met de werkelijkheid kwijt. De jongere kan dingen zien die er niet zijn, stemmen horen die anderen niet horen of geuren ruiken die anderen niet ruiken. De jongere kan op een vreemde manier denken, erg in de war zijn en verward praten. Ondertussen kan hij of zij het gevoel hebben een bijzondere ervaring mee te maken. Het contact met anderen verloopt meestal moeizaam. De psychose verstoort het normale dagelijkse leven van de jongere. Hij of zij heeft dan veel moeite om de dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld naar school gaan, zichzelf verzorgen, contact met vrienden) vol te houden.

Een psychose is een ernstige ziekte en heeft veel effect op het leven van de jongere en zijn familie en vrienden. Als de signalen van een psychose op tijd herkend worden, kan er zo snel mogelijk met een behandeling worden gestart. Dat is belangrijk voor het herstel.

Signalen die kunnen wijzen op een psychose:

 • verward overkomen, vergeetachtig zijn;
 • op een vreemde manier praten, soms ook met nieuwe, zelfverzonnen woorden;
 • stemmen horen;
 • dingen zien, ruiken of voelen die anderen niet zien, ruiken of voelen;
 • het dag- en nachtritme is verstoord, of dit dreigt te gebeuren (bijvoorbeeld overdag slapen en ’s nachts actief zijn);
 • erg angstig zijn en daardoor dingen gaan vermijden (jongeren verminderen of vermijden bijvoorbeeld het contact met anderen, spijbelen of gaan niet meer naar school of komen het huis bijna niet meer uit);
 • zichzelf verwaarlozen;
 • er zijn communicatieproblemen: anderen begrijpen niet wat de jongere bedoelt;
 • er zijn conflicten met anderen, soms kan een jongere ook agressief zijn;
 • er zijn problemen op school.

Een psychose komt zelden voor bij jonge kinderen.

Wanneer er bij een jongere signalen zijn van een psychose, is het goed om hulp te zoeken. De Bascule kan helpen met diagnostisch onderzoek en gespecialiseerde hulp. Een huisarts of medewerker van het wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

De Bascule biedt diagnostiek en behandeling. We bieden outreachende behandeling, dagbehandeling en klinische behandeling. Daarnaast biedt de Bascule jongeren de mogelijkheid om gebruik te maken van 020. Dit is een open en gastvrije afdeling waar jongeren maximaal 24 uur kunnen verblijven als zij een time-out nodig hebben.

De ouders of verzorgers worden nauw bij de behandeling van hun kind betrokken.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij het gezin past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting over psychose, voor de jongere en zijn of haar ouders of verzorgers.
 • Opstellen van een signaleringsplan. De ouders of verzorgers, hun kind en de behandelaar maken samen een signaleringsplan. Dit plan helpt om sneller de signalen te herkennen zodat er op tijd passende hulp geboden kan worden.
 • Outreachende behandeling. We wachten niet af of de jongere of het gezin met problemen naar ons toekomt, maar we zoeken hen op. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en een psychiater houden contact met de jongere en werken samen aan herstel.
 • Cognitieve gedragstherapie. Voor jongeren die te maken hebben met een psychose is er de behandeling ‘Gedachten Uitpluizen’. Deze behandeling helpt jongeren om beter met hun psychose om te gaan. In de behandeling leren jongeren hoe ze negatieve gedachten kunnen veranderen.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere.
 • Crisishulp voor jongeren in een psychose. Als een jongere weer in een psychose (dreigt) te komen, kan de Bascule snel in actie komen. Wij bieden dan een intensievere behandeling, die wordt ingezet om opname te voorkomen. Jongeren kunnen ook gebruik maken van een time-out opname in ‘020’. Dit is een afdeling waar jongeren gebruik van kunnen maken als zij dat nodig vinden.
 • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of verzorgers of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar.

Als het nodig is kunnen we de behandeling tijdelijk intensiever maken. Wij kunnen een jongere dan korte tijd opnemen voor een klinische behandeling.

De Bascule kan jongeren die een psychose meemaken helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dag- of deeltijdbehandeling
 • Outreachende behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van jongeren met een psychose delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Psychose. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Ontwikkelingsstoornissen.

De Bascule helpt jongeren van 12 tot en met 18 jaar:

 • Die een eerste psychose meemaken.
 • Waarvan wordt vermoed dat zij een psychose doormaken.
 • Die in een manische periode zitten met psychotische kenmerken.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

Ongeveer 0,5% van de jongeren maakt een psychose door. In de puberteit komt een psychose twee keer zo vaak voor bij jongens als bij meisjes.


Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Zahra (21 jaar):

"Na alles wat ik heb meegemaakt, wil ik nu ook jongeren gaan helpen"

 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: