Wat betekent dat?

Kinderen of jongeren die uithuis zijn geplaatst en in een pleeggezin wonen hebben al veel meegemaakt.

Het is erg ingrijpend voor een kind of jongere als hij of zij niet meer thuis kan wonen en gescheiden wordt van de biologische ouders. Kinderen en jongeren die dit hebben meegemaakt kunnen last hebben van traumaklachten en kunnen zich soms moeilijk hechten. Het komt ook voor dat ze gedragsproblemen ontwikkelen of juist heel angstig en teruggetrokken zijn. Pleegkinderen die in veel verschillende instellingen of opvanggezinnen hebben gewoond, vinden het meestal moeilijk om contact te maken met leeftijdsgenoten. Voor pleegkinderen is het contact met de eigen ouders en familie vaak ingewikkeld, het roept veel emoties op. Het is voor de ouders, de pleegouders en het kind of de jongere vaak moeilijk om een goede vorm te vinden om met elkaar om te gaan.

Voor (pleeg)ouders kan het moeilijk zijn om een kind of jongere met hechtingsproblemen op te voeden. Ze voelen zich vaak niet gesteund door hun omgeving, omdat anderen niet altijd begrijpen waarom het kind of de jongere zich zo gedraagt. Ook scholen weten niet altijd hoe ze met het gedrag van het kind of de jongere om moeten gaan.

Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Pleeggezinnen hebben een ‘verwijzing jeugdhulp’ nodig voor hulp van de Bascule. De gemeente of een gecertificeerde instelling (bijvoorbeeld een (gezins)voogd) kan een verwijzing afgeven.

De Bascule biedt hulp voor het kind of de jongere, de pleegouders én de biologische ouders. Samen werken we bijvoorbeeld aan het opbouwen van een goede band tussen het pleeggezin, de ouders en de (gezins)voogd. Ook kan de Bascule helpen met het opzetten van een goede bezoekregeling met de ouders.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij het kind of de jongere en het gezin past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Diagnostisch onderzoek. Met psychologisch en/of psychiatrisch onderzoek brengen we de problemen in kaart.
 • Pleegouderbegeleiding. Een gespecialiseerd maatschappelijk werker komt bij het pleeggezin thuis en begeleidt het kind of de jongere. De maatschappelijk werker heeft ook contact met school.
 • Advies over de bezoekregeling. We werken aan een zo goed mogelijke samenwerking tussen de ouders, de pleegouders en het kind of de jongere.
 • Levensverhaal. We schrijven samen een levensverhaal voor het kind of de jongere. Daarin staat informatie die voor hem of haar belangrijk is, zoals een uitleg over de voorgeschiedenis. Bij hele jonge kinderen wordt het verhaal getekend. Het levensverhaal helpt kinderen en jongeren om meer grip op hun leven te krijgen.
 • Zorgen voor getraumatiseerde kinderen. Dit is een groepstraining voor pleegouders. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.
 • Traumabehandelingen (EMDR,TF-CBT). Deze behandelingen helpen kinderen en jongeren om trauma’s te verwerken.
 • Parent-Child Interaction Therapy (PCIT). Dit is een therapie voor (pleeg)ouders van kinderen tussen de 2 en 7 jaar die erg opstandig zijn. (Pleeg)ouders leren op een manier met hun kind omgaan zodat het hierdoor minder vervelend gedrag laat zien en de band tussen (pleeg)ouder en kind kan verbeteren.
 • Non Violent Resistance. Voor (pleeg)ouders die te maken hebben met agressie van hun kind. (Pleeg)ouders leren in deze groepstraining op een andere manier omgaan met de agressie of het geweld van hun kind.
Lees meer over de hulp voor pleegkinderen en pleeggezinnen

De Bascule kan pleegkinderen met psychische problemen, én hun pleeggezinnen, helpen met

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van pleegkinderen en pleeggezinnen delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Pleegzorg. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin.

 

                                                                                         
Het centrum voor Trauma en Gezin heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen, jongeren en gezinnen met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

De Bascule helpt kinderen en jongeren van 0 tot en met 18 jaar die in een pleeggezin wonen en psychische problemen hebben. Het gaat om kinderen en jongeren die al veel hebben meegemaakt. De Bascule is er ook voor de pleegouders. Want ook zij kunnen soms wat extra hulp gebruiken. Door gesprekken of groepsbijeenkomsten leren zij hoe ze het beste om kunnen gaan met een pleegkind met een psychisch probleem.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

Er zijn in Nederland meer dan 20.000 kinderen die in een pleeggezin wonen. Daarvan woont ongeveer 40% bij familieleden (dat noemen we een netwerkplaatsing). Het is niet bekend hoeveel pleegkinderen extra hulp nodig hebben.

De Bascule doet samen met de universiteiten VU en UvA onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van pleegkinderen, -jongeren en -ouders die te maken hebben met traumaklachten en ernstige opvoedproblemen.


Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.
Simone, opvoedouder van Maaike (5 jaar):

"Maaike had haar hele leventje in drie plastic tasjes"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: