Wat betekent dat?

Als een kind of jongere last heeft van pijn of vermoeidheid, zonder dat er een lichamelijke oorzaak te vinden is, kan dit wijzen op lichamelijk onverklaarde klachten. Een arts kan dan bijvoorbeeld geen lichamelijke verklaring vinden voor de buikpijn waar een kind veel last van heeft.

Ook als een kind of jongere een ziekte heeft en meer last van pijn heeft dan normaal het geval is bij die ziekte, kan er sprake zijn van lichamelijk onverklaarde klachten.

Kinderen en jongeren met lichamelijk onverklaarde klachten hebben daar in het dagelijks leven vaak veel last van. Soms lukt het niet meer om elke dag of hele dagen naar school te gaan, spreken ze minder af met vriendjes en lukt het vaak ook niet goed meer om te sporten. Kinderen en jongeren kunnen zich door de lichamelijk onverklaarde klachten eenzaam voelen en last krijgen van angsten of somberheid.

Een kind of jongere met lichamelijk onverklaarde klachten kan last hebben van:

 • Buikpijn of hoofdpijn.
 • Erge vermoeidheid, duizeligheid of misselijkheid.
 • Uitvalsverschijnselen. Een deel van het lichaam werkt dan niet goed meer. Een kind of jongere krijgt bijvoorbeeld een probleem met lopen, heeft last van zwakke spieren, ziet dubbel of heeft geen stem meer. Het is ook mogelijk dat een kind aanvallen krijgt die lijken op epileptische aanvallen (terwijl hij of zij geen epilepsie heeft).

Een kind of jongere met lichamelijk onverklaarde klachten kan bij de Bascule worden aangemeld als:

 • Een (huis)arts uw kind heeft onderzocht en geen medische diagnose heeft kunnen stellen.
 • Uw kind een ziekte heeft en de klachten ernstiger zijn dan bij de diagnose verwacht mag worden.
 • Uw kind psychische klachten heeft ontwikkeld door een medische diagnose. Bijvoorbeeld: een kind met diabetes dat ook last heeft gekregen van somberheid.

De Bascule is een gespecialiseerd centrum. Vaak zijn kinderen en jongeren die bij ons worden aangemeld al eerder bij andere instellingen in behandeling geweest voor hun klachten. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

Kinderen of jongeren met lichamelijk onverklaarde klachten kunnen bij de Bascule terecht voor diagnostisch onderzoek en behandeling. Andere hulpverleners kunnen ook contact met ons opnemen als zij consultatie of advies nodig hebben over de behandeling van een cliënt. Wij hebben een gespecialiseerd team dat bestaat uit psychologen, psychiaters, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en systeemtherapeuten. Wij werken nauw samen met de kinderartsen uit het Emma Kinderziekenhuis en het AMC.

De meeste kinderen en jongeren met lichamelijk onverklaarde klachten zijn geholpen met een poliklinische behandeling. Als meer behandeling nodig is, biedt de Bascule ook dagbehandeling en klinische behandeling.

In de behandeling leert het kind of de jongere anders om te gaan met de lichamelijke klachten. Het doel van de behandeling is om de klachten te verminderen zodat het kind of de jongere en de ouders of verzorgers hun leven weer op kunnen pakken. De ouders of verzorgers worden nauw betrokken bij de behandeling van hun kind. Als het nodig is neemt de behandelaar ook contact op met de huisarts of specialist, de school of de leerplichtambtenaar. Dit doen wij alleen als de ouders of verzorgers daar toestemming voor geven. 


De behandeling helpt kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers met: 

 • Wat de klachten van een kind of jongere erger maakt, of minder erg.
 • Wat de lichamelijke grenzen zijn van een kind of jongere.
 • Hoe er in het dagelijks leven structuur aangebracht kan worden.
 • Hoe een plan te maken om weer naar school te gaan.
 • Hoe kan worden voorkomen dat een kind of jongere allerlei dingen gaat vermijden om de klachten niet te verergeren.
 • Hoe een kind of jongere anders om kan gaan met pijn.
 • Hoe een kind of jongere zijn of haar sociale leven weer op kan pakken.
 • Hoe een kind of jongere zijn of haar conditie kan verbeteren.
 • Hoe ouders of verzorgers kunnen omgaan met de lichamelijke klachten van hun kind.

De Bascule biedt poliklinische behandeling, dagbehandeling en klinische behandeling. De behandeling kan worden ingevuld met verschillende onderdelen. We kijken samen wat het beste bij het kind of de jongere past.

Bij lichamelijk onverklaarde klachten kijken we eerst goed naar de lichamelijke, psychische en sociale situatie van een kind of jongere. We kiezen vaak voor een individuele behandeling waarbij we cognitieve gedragstherapie inzetten. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen. Als het nodig is, is er voor de ouders of verzorgers ouderbegeleiding, of systeemtherapie voor het hele gezin.

Soms krijgen kinderen of jongeren lichamelijke klachten na een akelige gebeurtenis. Of de lichamelijke klachten verergeren nadat ze iets naars hebben meegemaakt. Dan kan een EMDR behandeling helpen. EMDR of Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een behandeling die helpt om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen te verwerken. Via het volgen van de handbewegingen van de behandelaar worden gedachten, beelden en gevoelens over die akelige ervaringen minder zwaar gemaakt. Zo wordt de negatieve invloed van die akelige ervaringen op het dagelijks leven verminderd.

Voor jongeren met lichamelijke onverklaarde klachten hebben wij ook een mindfulnesscursus: Aandacht werkt. Deze cursus is voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met onverklaarde pijnklachten. Tijdens de training leren de deelnemers hun aandacht te richten en verplaatsen. Ze raken vertrouwd met hun binnenwereld zonder te hoeven oordelen over wat zij (of anderen) denken, voelen of ervaren in hun lichaam. Ze leren omgaan met rust en onrust, lastige gedachten en gevoelens te erkennen en niet weg te stoppen. De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten.

De Bascule kan kinderen en jongeren met lichamelijk onverklaarde klachten helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling
 • Consultatie en advies voor hulpverleners

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en jongeren met lichamelijk onverklaarde klachten delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Emotionele stoornissen.

 

De Bascule helpt kinderen en jongeren van 4 tot en met 19 jaar met hun lichamelijk onverklaarde klachten. De Bascule onderzoekt en behandelt kinderen en jongeren die door deze klachten beperkingen ondervinden waardoor ze minder of niet naar school gaan, geen sport of hobby’s meer beoefenen en minder sociale contacten hebben.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit: heel Nederland.

Tien tot vijftien procent van de jongeren in Nederland heeft last van lichamelijk onverklaarde klachten. Kinderen die een behandeling krijgen in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), hebben vaker last van onverklaarde lichamelijke klachten: van hen heeft 18% last van deze klachten.

Om de behandelingen steeds verder te verbeteren doen wij wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de behandelingen.

Medewerkers van de Bascule hebben het protocol ‘Buikpijn de baas!’opgesteld, een behandelprotocol voor onverklaarde buikpijn bij kinderen. Uit het promotieonderzoek van Shelley van der Veek in 2012 bleek het behandelprotocol effectief te zijn. Klik hier voor meer informatie over ‘Buikpijn de baas!’.

In 2016 zijn wij met een nieuw onderzoek gestart. Daarbij onderzoeken wij of jongeren met onverklaarde pijnklachten anders met pijn en negatieve gevoelens, gedachten en ervaringen omgaan dan jongeren zonder lichamelijk onverklaarde klachten. Kinderen en jongeren met lichamelijk onverklaarde klachten die bij de Bascule een behandeling volgen kunnen gevraagd worden om aan dit onderzoek mee te werken. Dit is niet verplicht en het wel of niet meedoen heeft geen invloed op de behandeling die een kind of jongere krijgt.


Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.
Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: