Vaak is de leerkracht de eerste die het merkt dat een kind problemen heeft met leren. Een kind waarbij het leren anders of moeilijk verloopt, kan daardoor een leerachterstand oplopen. Het kind kan niet meekomen in de klas en raakt steeds verder achter bij de rest van de kinderen. Als er ondanks veel oefenen op school en/of thuis het niet lukt om beter te worden in lezen, rekenen of spelling, kan er sprake zijn van een leerprobleem. Soms is hier er een verklaring voor. Er wordt dan gedacht aan een leesstoornis zoals dyslexie, of een rekenstoornis zoals dyscalculie. Bij een vermoeden van zo’n leerstoornis wordt vaak eerst hulp dichtbij de school gezocht. Bijvoorbeeld hulp van een remedial teacher, schoolbegeleidingsdienst of een andere praktijk. Wanneer ondanks extra hulp en begeleiding, het kind niet vooruit gaat en er misschien wel iets meer aan de hand is dan alleen dyslexie of dyscalculie, kan de Bascule met u meedenken.

Als ondanks alle extra hulp, het leren bij kinderen, echt niet op gang komt, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan helpen als er naast de leerproblemen nog andere problemen spelen, zoals bijvoorbeeld moeite om te concentreren, moeite om informatie te onthouden, of problemen met executieve functies (de regelfuncties van de hersenen, zoals bijvoorbeeld kunnen plannen of organiseren). Ook als er is sprake van ADHD of autisme of een andere psychiatrische stoornis, kan de Bascule helpen. Gespecialiseerd onderzoek kan vaak helpen om beter te begrijpen waarom het op school zo moeilijk gaat. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule. Scholen hebben vaak contacten met een Ouder- en Kindteam of een jeugdarts (GGD). Zij kunnen, na toestemming van de ouders of verzorgers, samen de verwijzing naar de Bascule in orde maken.

Wanneer een kind bij de Bascule wordt aangemeld kijken wij samen met de ouders of verzorgers en vaak ook met school, waarom het kind vastloopt op school en/of thuis. We noemen dit diagnostisch onderzoek. Om een goed beeld te krijgen van de situatie kan een behandelaar van de Bascule in de klas gaan kijken. Soms doen we ook intelligentie onderzoek om te kijken wat er van het kind verwacht kan worden. Als we beter willen begrijpen waarom het leren minder goed gaat, wordt er specialistisch onderzoek, zoals orthodidactisch onderzoek of neuropsychologisch onderzoek gedaan. Soms vraagt de school een extra onderzoek omdat het intelligentie onderzoek een opvallende uitkomst geeft. Soms is er sprake van een opvallend groot verschil tussen de talige intelligentie (woordenschat, verbaal begrip) en de ‘doe- intelligentie’ (ruimtelijk inzicht en handelen); dit wordt een disharmonische intelligentie of verbaal-performaal-kloof genoemd. Dan kan de Bascule nog eens goed kijken of de uitkomsten van het onderzoek echt verklaren waarom het kind vastloopt, of dat er misschien nog iets meer aan de hand is.

Met de informatie uit het diagnostisch onderzoek kunnen wij de ouders of verzorgers, de leerkracht, maar ook voor het kind zelf helpen met adviezen en behandeling. Vaak weet het kind zelf wel dat het leren anders gaat; het helpt dan om dit goed aan het kind uit te leggen en te vertellen waar het juist goed in is en tips te geven voor wat lastig gaat.

Naast diagnostisch onderzoek biedt de Bascule ook behandeling voor kinderen en jongeren die vastlopen op school. De behandeling vindt plaats bij de Bascule (poliklinische behandeling of deeltijd behandeling) of op de school van het kind of de jongere. Een behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen. We kijken samen met de ouders of verzorgers en de leerkracht wat het beste bij het kind past.

De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho- educatie. Informatie en voorlichting voor het kind/ de jongere, de ouders of verzorgers en de leerkracht over hoe om te gaan met de problemen thuis en/of op school.
 • Ouderbegeleiding. Ouders of verzorgers leren hoe ze hun kind kunnen helpen en ondersteunen.
 • Therapeutische lees- of rekenbehandeling. Voor kinderen waarbij ondanks de extra hulp, het leren op het beginniveau (onder Eind 3 niveau) blijft hangen, en er een vermoeden is van meerdere psychische problemen. In nauwe samenwerking met de school bieden wij gespecialiseerde individuele begeleiding op de polikliniek.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen.
 • Beter bij de les. Sommige kinderen en jongeren lopen vast op school omdat ze moeite hebben om op te letten, te onthouden of huiswerk te organiseren. De training Beter bij de les is speciaal voor kinderen uit het basisonderwijs (groep 4 t/m 8) en leert hen beter dingen te onthouden en te plannen en zich beter te concentreren.
 • Cogmed Werkgeheugen training. Cogmed is een computertraining waarmee een kind of jongere zijn werkgeheugen kan trainen. Hij of zij leert beter onthouden, en concentreren. De oefeningen worden thuis op de computer gedaan.
 • Zelf plannen. Een training voor jongeren met planningsproblemen. De training helpt hen bij het plannen en organiseren.
 • Basisklas. Dit is een deeltijd behandeling op de PI-school Professor Waterink voor kinderen tot 13 jaar. De Basisklas is een trainingsklas voor 6 tot 7 kinderen. In de ochtend blijven de kinderen in hun eigen klas (eventueel met extra ondersteuning), in de middag zitten zij in de Basisklas. Daar volgen zij verschillende trainingen en behandelingen zoals de klassentraining, de leerpuntentraining en spelvaardigheidstraining. Deze trainingen bevorderen het leren en helpen de kinderen om beter in een klas te functioneren. De ouders of verzorgers krijgen ouderbegeleiding. Zij leren hier hoe ze een kind of jongere met leerproblemen kunnen helpen en ondersteunen.
 • Onderwijsondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

De Bascule kan kinderen en jongeren met een ernstige leerachterstand en psychische problemen helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Basisklas (deeltijdbehandeling en onderwijs)
 • Ambulante behandeling (op school)
 • Poliklinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen en jongeren met ernstige leerachterstand en psychische problemen delen hun kennis en kunde in de vakgroep Ontwikkelingsstoornissen.

De Bascule biedt hulp aan kinderen en jongeren uit het primair en voortgezet (speciaal) onderwijs met een ernstige leerachterstand en psychische problemen. Het gaat om kinderen en jongeren met een forse leerachterstand op een van de schoolse vaardigheden: lezen, spellen of rekenen, waarbij het leerrendement minder dan 50% is. De behandelingen zijn bedoeld voor kinderen van 5 tot 18 jaar, de deeltijd behandeling is er voor kinderen tot 13 jaar. PI Research, dochteronderneming van de Bascule, biedt ondersteuning voor scholen

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

We weten dat ongeveer 5% van de Nederlandse bevolking een leerstoornis zoals dyslexie heeft. Een rekenstoornis, zoals dyscalculie, komt iets minder vaak voor: ongeveer 3% van de bevolking. Het kan zijn dat er niet alleen een vermoeden is van een leesstoornis, zoals dyslexie, maar dat er ook een vermoeden is van ADD of ADHD. Het blijkt dat deze stoornissen namelijk vaak samen voorkomen. Van de kinderen met ADD of ADHD heeft 40% dyslexie en andersom. Het is daarom belangrijk om altijd na te gaan of er ook leer- of aandachtsproblemen zijn. Ook weten we dat veel ouders zich herkennen in de manier van leren van hun kinderen. Vaak hebben ouders ook wel problemen ervaren of is dyslexie of dyscalculie in de familie bekend. Er is een kans op erfelijkheid bij deze problemen.

De Bascule doet wetenschappelijk onderzoek naar leerproblemen. Door dit wetenschappelijk onderzoek kunnen we beter begrijpen waarom het leren bij kinderen soms anders verloopt en kunnen we naar een goede oplossing zoeken om het leren te verbeteren. Zo heeft de Bascule bijvoorbeeld een nieuwe behandeling ontwikkeld om kinderen met deze problemen te helpen: Beter Bij de Les. In een promotieonderzoek is aangetoond dat kinderen met ADHD en ADD na het volgen van deze training vooruitgingen op het gebied van aandacht, geheugen en planning. Beter Bij de Les kan op scholen worden aangeboden en we trainen leerkrachten en psychologen zodat zij ook met deze methode kunnen werken.


Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.


Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

 


Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

PI-school De Pionier

Duivendrecht

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: