Wat betekent dat?

Kindermishandeling is een heftig woord. Geen ouder of verzorger wil zijn kind mishandelen. Kindermishandeling kan te maken hebben met ouders of verzorgers die onder druk staan. Een ouder of verzorger kan bijvoorbeeld veel stress hebben, of problemen met geld of werk. Het komt ook voor dat de ouder of verzorger psychische problemen heeft. Al die problemen kunnen ervoor zorgen dat de ouder of verzorger, zonder dat hij of zij dat wil, het kind mishandelt.

Wat wordt er nu precies mee bedoeld? Als een kind of jongere voor straf zonder eten naar bed wordt gestuurd of een keer een tik krijgt, dan is dat niet gelijk kindermishandeling. Maar als dit vaak gebeurt en een kind of jongere er schade door oploopt of zich onveilig voelt, is het wel kindermishandeling. De Bascule ziet de volgende dingen als kindermishandeling:

 • Lichamelijke mishandeling: een kind of jongere pijn doen door bijvoorbeeld te slaan of te schoppen.
 • Geestelijke mishandeling: een kind of jongere uitschelden, pesten of opsluiten.
 • Verwaarlozing: een kind of jongere niet goed verzorgen, zoals niet (genoeg) wassen of eten geven.
 • Emotionele verwaarlozing: een kind of jongere geen aandacht, knuffels, kusjes, of een liefdevol en veilig gevoel geven.
 • Getuige zijn van huiselijk geweld: een kind of jongere is er dan vaak bij wanneer de ouders ruzie maken, schelden of geweld gebruiken.
 • Seksueel misbruik: waarbij een kind of jongere tegen zijn zin seksuele handelingen moet uitvoeren. Ook seksueel (getint) contact met kinderen jonger dan 16 jaar valt onder seksueel misbruik.

Het TV programma Het Klokhuis heeft een aantal uitzendingen gemaakt over kindermishandeling. In een van de filmpjes vertelt Ramón Lindauer, kinder- en jeugdpsychiater bij de Bascule, over de gevolgen van kindermishandeling. Klik hier om de uitzendingen te zien.


Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts, medewerker van een wijkteam of Samen DOENteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

Als je als kind of jongere te maken hebt met kindermishandeling, is dat erg ingrijpend. Het kan zijn dat je er erg verdrietig van wordt en dat je er met niemand over durft te praten. Toch is dat erg belangrijk, want vaak gaat het niet vanzelf over. Praat met iemand die je vertrouwt. Je kan ook anoniem bellen met de Kindertelefoon: 0800-0432. Of bellen met Veilig Thuis: 0800-2000. Bel altijd 112 als je in gevaar bent.

Een kind of jongere die het slachtoffer is (geweest) van kindermishandeling kan hierdoor allerlei problemen krijgen. Hij of zij kan bijvoorbeeld last krijgen van nachtmerries of zich heel depressief voelen. De Bascule heeft behandelingen die dan kunnen helpen.

De Bascule is er ook voor de gezinnen waarin kindermishandeling is (geweest). Vaak hebben deze gezinnen al heel veel meegemaakt en hebben zij al met veel hulpverleners te maken gehad. In de behandeling werken we samen met de ouders of verzorgers om de veiligheid van de kinderen te vergroten. We helpen de ouders of verzorgers met de ernstige opvoedproblemen en we zorgen dat zij weer grip krijgen op de situatie. De behandelaars en de ouders of verzorgers werken samen aan een betere sfeer in het gezin, zodat iedereen weer op een goede manier met elkaar omgaat.

Er zijn verschillende behandelvormen:

 • Ambulante gezinsbehandeling
  Bij een ambulante behandeling komt het gezin bijvoorbeeld 1x per week naar de Bascule voor een behandeling. De behandelaar kan ook bij het gezin thuiskomen, als de situatie daar om vraagt.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij het gezin past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar. Hierdoor lukt het beter om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en raken de ouders of verzorgers minder snel uitgeput.
 • Individuele behandeling. De ouders of verzorgers en de kinderen krijgen elk een eigen behandeling.
 • Signs of Safety. Signs of Safety is er voor gezinnen waarbij er mogelijk sprake is van mishandeling. Of als het risico hierop groot is. De behandeling helpt ouders of verzorgers om de veiligheid in het gezin weer op orde te krijgen.
 • Traumabehandeling (EMDR,TF-CBT). Deze behandelingen helpen om trauma’s te verwerken.
 • Parent-Child Interaction Therapy (PCIT). Dit is een therapie voor ouders of verzorgers van kinderen tussen de 2 en 7 jaar die erg opstandig zijn. Ouders of verzorgers leren op een andere manier met hun kind omgaan zodat het minder vervelend gedrag laat zien en de band tussen ouders of verzorgers en het kind kan verbeteren.
 • Videofeedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD). Deze therapie is voor ouders of verzorgers van kinderen met lastig gedrag. De behandelaar filmt hoe de ouders of verzorgers met hun kind omgaan. Daarna bespreekt de behandelaar de opnames met de ouders of verzorgers. De behandelaar geeft tips en adviezen. De therapie helpt ouders of verzorgers om anders op hun kind te reageren en de gedragsproblemen te verminderen.

De Bascule kan gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Ambulante gezinsbehandeling

De Bascule is er ook voor kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn geworden van kindermishandeling en daardoor allerlei problemen hebben gekregen. De Bascule kan dan helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van zowel de gezinnen waar kindermishandeling speel als de kinderen en jongeren die traumaklachten hebben ontwikkeld, delen hun kennis en kunde in de vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin.

                                                                                         
Het centrum voor Trauma en Gezin heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen, jongeren en gezinnen met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

De Bascule helpt gezinnen die te maken hebben met kindermishandeling. Of als het risico groot is dat dit gaat gebeuren. Meestal hebben de gezinnen last van meerdere problemen tegelijk. Er zijn bijvoorbeeld kinderen of ouders met psychische problemen. Door de problemen kunnen de kinderen zich niet goed ontwikkelen.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit: heel Nederland.

Uit drie onderzoeken naar kindermishandeling in Nederland blijkt dat ruim 3% van de kinderen en jongeren te maken heeft met kindermishandeling. Het gaat om meer dan 100.000 kinderen en jongeren per jaar.

De Bascule doet samen met de universiteiten VU en UvA onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en ouders of verzorgers die te maken hebben met ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling.


Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Regiopolikliniek Amsterdam Nieuw-West

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: