Wat betekent dat?

De Bascule is er ook voor gezinnen die te maken hebben met ernstige opvoedproblemen en psychische problemen. Vaak hebben deze gezinnen al heel veel meegemaakt en hebben zij al met veel hulpverleners te maken gehad.

Het kan zijn dat de kinderen of de ouders of verzorgers psychische problemen hebben. De kinderen zijn bijvoorbeeld erg bang, verdrietig of opstandig. En de ouders of verzorgers worstelen bijvoorbeeld met trauma’s uit het verleden, of zijn erg boos of depressief. Vaak spelen er ook andere problemen in het gezin, zoals problemen met geld of werk. Door al deze problemen kunnen de ouders of verzorgers erg veel stress krijgen. Ook kunnen er zorgen zijn over de ontwikkeling van de kinderen in het gezin. Andere hulpverleners kunnen zich bijvoorbeeld afvragen of een kind nog wel thuis kan wonen omdat het niet veilig is in het gezin.

De Bascule helpt ouders en verzorgers met ernstige opvoedproblemen. Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen.

Een huisarts, medewerker van een wijkteam of Samen DOENteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

                                                                                                           
De Bascule heeft een speciale afdeling voor de behandeling van gezinnen: het centrum voor Trauma en Gezin. De medewerkers van het centrum zijn onder andere gespecialiseerd in de behandeling van gezinnen met ernstige opvoedproblemen en psychische problemen. Het centrum voor Trauma en Gezin heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen, jongeren en gezinnen met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.


De Bascule is er voor het hele gezin. We helpen met diagnostiek en behandeling. In de behandeling staat de veiligheid van de kinderen op de eerste plaats. Het gaat erom om de veiligheid van de kinderen te vergroten en te zorgen dat de ouders of verzorgers weer grip krijgen op de situatie. De behandelaars en de ouders of verzorgers werken samen aan een betere sfeer in het gezin, zodat iedereen weer op een goede manier met elkaar omgaat.

Wij bieden hulp in de vorm van ambulante gezinsbehandeling. Dan komt het gezin bijvoorbeeld 1x per week naar de Bascule voor een behandeling. Het is ook mogelijk dat een behandelaar bij het gezin thuis komt als de situatie daar om vraagt. Wij werken daarbij nauw samen met Spirit.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij het gezin past. De behandeling kan bestaan uit:

  • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar. Hierdoor lukt het beter om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en raken de ouders of verzorgers minder snel uitgeput.
  • Individuele behandeling. De ouders of verzorgers en de kinderen krijgen elk een eigen behandeling.
  • Signs of Safety. Signs of Safety is er voor gezinnen waarbij er mogelijk sprake is van mishandeling. Of als het risico hierop groot is. De behandeling helpt ouders of verzorgers om de veiligheid in het gezin weer op orde te krijgen.
  • Traumabehandeling (EMDR,TF-CBT). Deze behandelingen helpen om trauma’s te verwerken.
  • Parent-Child Interaction Therapy (PCIT). Dit is een therapie voor ouders of verzorgers van kinderen tussen de 2 en 7 jaar die erg opstandig zijn. Ouders of verzorgers leren op een andere manier met hun kind omgaan zodat het minder vervelend gedrag laat zien en de band tussen ouders of verzorgers en het kind kan verbeteren.
  • Videofeedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD). Deze therapie is voor ouders of verzorgers van kinderen met lastig gedrag. De behandelaar filmt hoe de ouders of verzorgers met hun kind omgaan. Daarna bespreekt de behandelaar de opnames met de ouders of verzorgers. De behandelaar geeft tips en adviezen. De therapie helpt ouders of verzorgers om anders op hun kind te reageren en de gedragsproblemen te verminderen.

De Bascule kan gezinnen met ernstige opvoedproblemen en psychische problemen helpen met:

  • Diagnostisch onderzoek
  • Ambulante gezinsbehandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van gezinnen met ernstige opvoedproblemen en psychische problemen delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Trauma en TF-CBT & gezin. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Trauma, Gehechtheid en Gezin.

                                                                                         
Het centrum voor Trauma en Gezin heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen, jongeren en gezinnen met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.


De Bascule is er voor gezinnen met ernstige problemen. Het gaat om gezinnen die al veel hebben meegemaakt en waardoor er moeilijkheden zijn ontstaan in de opvoeding. Vaak zijn er al meerdere hulpverleners bij het gezin betrokken geweest. Bijvoorbeeld omdat een van de ouders of een kind een psychische stoornis heeft. Ook kunnen er zorgen zijn over de veiligheid van de kinderen in het gezin. Als een kind eerder uithuis is geplaatst en het de vraag is of hij of zij weer naar huis kan, kan de Bascule kijken of het gezin dit aankan. 

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan gezinnen uit: heel Nederland.

Er zijn weinig cijfers bekend over het aantal multi-probleemgezinnen in Nederland. Uit onderzoek is wel gebleken dat 3% van de gezinnen met minstens één kind in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, een multi-probleemgezin is.


De Bascule doet samen met de universiteiten UvA en VU onderzoek naar de diagnostiek en de behandeling van kinderen, jongeren en ouders of verzorgers die te maken hebben met ernstige opvoedproblemen en kindermishandeling.Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

De Koppeling

Amsterdam

School2Care

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: