Wat betekent dat?

Als een kind of jongere niet eet zoals andere kinderen of jongeren van dezelfde leeftijd, kan dit wijzen op een eetstoornis. Er zijn verschillende eetstoornissen:

 • Anorexia nervosa. Een kind of jongere met anorexia wil of kan niet eten en probeert dat te verbergen. Hij of zij wil heel graag afvallen en is daardoor meestal te licht. Het geeft het kind of de jongere een fijn gevoel om zoveel controle over zijn of haar lichaam te hebben. Hoewel kinderen en jongeren met anorexia heel dun kunnen zijn, zien ze dat zelf niet als ze in de spiegel kijken. Ze zijn altijd bezig met eten, hun gewicht, afvallen, calorieën en zijn ze heel bang om dit te worden.
 • Boulimia nervosa. Een kind of jongere met boulimia heeft vaak eetbuien. Dan eet hij of zij in korte tijd heel veel achter elkaar en kan niet meer stoppen met eten. Daarna probeert hij of zij de calorieën weer kwijt te raken. Bijvoorbeeld door over te geven of laxeermiddelen te gebruiken. Kinderen en jongeren met boulimia zijn meestal niet blij met hoe ze eruit zien.
 • Eetstoornis niet nader omschreven. Als een kind of jongere wel eetproblemen heeft, maar geen anorexia of boulimia, dan noemen we dit een ‘eetstoornis niet nader omschreven.’ Een voorbeeld is de eetbuistoornis. Een kind of jongere die last heeft van een eetbuistoornis, eet soms heel veel achter elkaar. Maar daarna probeert hij of zij het eten niet meer kwijt te raken. Daarom wordt iemand met een eetbuistoornis snel dik.

Als de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Kinderen en jongeren met anorexia nervosa kunnen snel bij de Bascule terecht vanwege de ernst van deze stoornis. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

De Bascule heeft verschillende behandelingen voor kinderen en jongeren met een eetstoornis. De ouders en verzorgers worden altijd bij de behandeling van hun kind betrokken. De Bascule heeft voor kinderen en jongeren met een eetstoornis verschillende vormen van behandeling: poliklinische behandeling, dagbehandeling en klinische behandeling (opname). De keuze voor een behandelvorm is afhankelijk van de ernst van de klachten en de draagkracht van het gezin.

De locatie waar kinderen en jongeren met een eetstoornis behandeld worden, ligt naast het AMC. Wanneer een kind of jongere vanwege een eetstoornis moet worden opgenomen in het Emma Kinderziekenhuis (van het AMC), dan wordt de Bascule betrokken bij de behandeling.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij het kind of de jongere past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Eetmanagement, inclusief ouderbegeleiding. Het kind of de jongere heeft gesprekken met de diëtiste en behandelaar. Soms doet het kind of de jongere dit alleen en soms doen ook de ouders of verzorgers hieraan mee. Er is veel aandacht voor de problemen die met het eten gepaard gaan zoals angst, paniek en machteloosheid. Wanneer het eten beter onder controle is en het lichaam weer gezonder wordt, kijken we in de behandeling meer naar de achterliggende problemen. De behandeling is erop gericht om weer gewoon te kunnen eten, het compensatiegedrag (bijvoorbeeld veel bewegen of overgeven) te stoppen en een gezond gewicht te bereiken. We kijken ook hoe een kind of jongere een terugval kan voorkomen.
  Voor de ouders of verzorgers bieden wij aan het begin van de behandeling een cursus psycho-educatie. In 3 bijeenkomsten krijgen zij informatie en voorlichting over de eetstoornis van hun kind.
 • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of verzorgers of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar. Hierdoor lukt het beter om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en raken ouders of verzorgers minder snel uitgeput.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen. Er zijn verschillende behandelingen. De behandeling voor kinderen en jongeren met een eetstoornis heet ‘Eten zonder angst’.
 • Vriendengroep. Dit is een groepsbehandeling waarbij kinderen of jongeren op basis van cognitieve gedragstherapie werken aan hun zelfvertrouwen.
 • Non-Violent Resistance (NVR) of Geweldloos Verzet. Dit is een individuele of groepstraining voor ouders of verzorgers. In de training leren zij op een andere manier om te gaan met onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag van hun kind. Lees meer over deze training.
 • Ziekenhuisthuis. Ziekenhuisthuis wordt ingezet om een opname in het ziekenhuis te voorkomen. Samen met de ouders of verzorgers en hun kind maken we duidelijke afspraken over het eten en het rusten. De ouders of verzorgers voeren de afspraken thuis uit.
 • Vaktherapie. In deze therapie staat niet het praten maar het ervaren centraal. Door gebruik te maken van muziek, beweging of beeldend materiaal kan het kind of de jongere laten zien wie hij of zij is, wat hij of zij denkt of voelt. Het kind of de jongere kan ook oefenen met nieuw gedrag. Er kan bijvoorbeeld gekleid of getekend worden, of muziek gemaakt worden. Vaktherapie wordt individueel gegeven, maar ook in groepen of met het gezin.
 • Zelfbeeldgroep. Een groepstherapie van 8 bijeenkomsten waarbij het gaat om het verbeteren van het zelfbeeld. Het voelen staat hierin centraal en daarom kan een kind of jongere hier pas aan meedoen als hij of zij een (bijna) gezond lichaam heeft.
 • Aandacht werkt. ‘Aandacht werkt’ is een aandachtstraining (of mindfulnesstraining) voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De deelnemers leren omgaan met rust en onrust. Ze leren om lastige gedachten en gevoelens te erkennen en niet weg te stoppen, maar er vriendelijke aandacht aan te geven. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten.
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Deze behandeling helpt om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen te verwerken. Via het volgen van de handbewegingen van de behandelaar worden gedachten, beelden en gevoelens over die akelige ervaringen minder zwaar gemaakt. Zo wordt de negatieve invloed van die akelige ervaringen op het dagelijks leven verminderd.
 • Psychiatrische Intensieve Thuistraining (PIT). Een trainer van de Bascule komt ongeveer 1 keer per week bij de ouders of verzorgers thuis. De trainer geeft praktische tips en adviezen hoe zij met een kind of jongere met deze problemen kunnen omgaan. Deze begeleiding duurt 3 maanden.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).


De Bascule kan kinderen en jongeren met een eetstoornis helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van eetstoornissen bij kinderen en jongeren delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Eetstoornissen. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Emotionele stoornissen.

 

De Bascule helpt kinderen en jongeren van ongeveer 8 tot en met 23 jaar met een eetstoornis. Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit: heel Nederland.

De Bascule behandelt geen jonge kinderen die hun hele leven al selectief eten (bijvoorbeeld alleen friet, pasta en snoep) en geen kinderen en jongeren met obesitas.

In Nederland heeft ongeveer 0,3% van de kinderen en jongeren tot en met 18 jaar anorexia. Anorexia komt het vaakst voor bij jongeren tussen de 14 en 18 jaar.

Boulimia komt ongeveer bij 0,2% van de kinderen en jongeren voor. De meeste kinderen en jongeren die hier mee te maken hebben, zijn boven de 16 jaar. Van de andere eetstoornissen weten we niet hoe vaak ze voorkomen.

Samen met andere behandelcentra voor eetstoornissen is de Bascule bezig om een onderzoek naar eetstoornissen op te zetten.
Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Salina over de behandeling van haar eetstoornis:

"Mijn pad naar herstel"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: