Wat betekent dat?

Als een kind of jongere langere tijd niet blij is, niets meer leuk vindt en weinig energie heeft, slecht slaapt en eet en veel piekert over de dood of andere dingen, kan er sprake zijn van een depressie.

Er zijn verschillende soorten depressies:

 • Een kind of jongere voelt zich langer dan twee weken heel erg somber. Hij of zij is niet meer geïnteresseerd in activiteiten of beleeft hier bijna geen plezier meer aan. Dit kan wijzen op een depressieve stoornis. 
 • Een kind of jongere heeft last van extreme veranderingen in zijn gevoel. Het ene moment is hij of zij depressief en bang, het andere moment blij en druk. Dit wordt een bipolaire stoornis, of manisch-depressieve stoornis genoemd.
 • Als een kind of jongere een hele lange tijd geen plezier meer in het leven heeft, kan er sprake zijn van een persisterende depressieve stoornis (ook wel dysthymie genoemd). Dit is een chronische vorm van depressie met vaak wat minder verschillende kenmerken dan bij een depressieve stoornis.

Wanneer een kind of jongere meer dan 2 weken last heeft van een intens somber gevoel of een prikkelbare stemming, is het goed om hulp te zoeken. Soms is er geen sprake van somberheid, maar van een leeg gevoel. Vaak beleeft een kind of een jongere met een depressie minder plezier aan activiteiten en kost het meer moeite om de dagelijkse dingen te doen (school, vrije tijd, sport, vrienden). Bij een depressie is vaak ook sprake van: slaapproblemen (inslapen, doorslapen, opstaan), verminderde eetlust of juist meer eten, concentratieproblemen, vermoeidheid, gevoelens van waardeloosheid en schuldgevoelens of het gevoel dat het huidige leven ondraaglijk is.

Ook als uw kind langere tijd last heeft van enkele van deze klachten, en hij of zij daardoor wordt beperkt in het doen en laten, is het goed om dit met een hulpverlener te bespreken.

Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

Er zijn verschillende behandelingen die een kind of jongere met een depressie bij de Bascule kan volgen. Dit ligt aan hoe erg de depressie is, en hoeveel last een kind, jongere, gezin of school van de depressie heeft. Het doel van alle behandelingen is om een kind of jongere zich weer fijn te laten voelen. Ook leert een kind of jongere weer actief en positief te worden. De meeste kinderen en jongeren bij de Bascule volgen een poliklinische behandeling. Soms wordt in overleg met de ouders of verzorgers en het kind of de jongere gekozen voor dagbehandeling of klinische behandeling. Keuze is afhankelijk van de ernst van de klachten en de draagkracht van het gezin. Een behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen. We kijken samen wat het beste bij het kind of de jongere past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting over depressie, voor kinderen, jongeren en hun ouders.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen. Samen kiezen we welke therapievorm het beste aansluit bij het kind of de jongere:
  • E-health modules. De cognitieve gedragstherapie kan met diverse computerprogramma’s ondersteund worden. Met een computerprogramma kan een kind of jongere, thuis en in zijn eigen tijd en eigen tempo aan zijn probleem werken. Het computerprogramma geeft oefeningen die helpen om de depressie te verminderen. Naast dit computerprogramma volgt het kind ook een individuele behandeling bij een behandelaar. De programma’s heten Pak Aan (voor kinderen tussen de 7-12 jaar) en Doepressie (voor jongeren tussen de 12-18 jaar).
 • Crisisinterventie. Soms kan het voorkomen dat een kind of jongere met een depressie in een crisis komt. De Bascule kan een kind of jongere opnemen en zorgen voor structuur, veiligheid en intensieve behandeling.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

De Bascule kan kinderen en jongeren met een depressie helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van depressie bij kinderen en jongeren delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Dwang, Angst, Tics en Depressie. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Emotionele stoornissen.

 

De Bascule behandelt kinderen en jongeren met een depressie van 4 tot en met 18 jaar.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit: heel Nederland.

Ongeveer 1% van de kinderen tussen de 0-12 jaar krijgt een depressieve stoornis. Dit zijn evenveel meisjes als jongens. Ongeveer 4% van de jongeren tussen de 12-18 jaar krijgt een depressieve stoornis. Dit zijn 2 keer zoveel meisjes dan jongens.

Samen met universiteiten en andere kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen doen wij onderzoek naar de diagnostiek en behandeling van stemmingsstoornissen. We hebben meegewerkt aan het onderzoek van Y. Stikkelbroek en D. Bodden (2016). Hier werd de effectiviteit van cognitieve gedragstherapie onderzocht.

Op dit moment werken we mee aan het onderzoek van de Universiteit Utrecht: Grumpy or Depressed. Met dit onderzoek willen we het verschil tussen pubergedrag en depressie beter in kaart brengen.


Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Regiocentrum Gooi en Vecht Laapersboog

Hilversum

Regiocentrum Gooi en Vecht Larenseweg

Hilversum

Regiopolikliniek Zaanstreek-Waterland

Purmerend

Regiopolikliniek Haarlemmermeer

Hoofddorp

Altra College Bleichrodt

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Noord

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Zuid

Amsterdam

PI-school Professor Waterink West

Amsterdam

PI-school De Ster

Hoofddorp

PI-school De Pionier

Duivendrecht

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: