Wat betekent dat?

Een psychiatrische stoornis kan zo heftig zijn dat er een acute psychiatrische situatie ontstaat. Het leven van het kind of de jongere en zijn of haar naasten wordt daardoor dan totaal ontregelt. Zo’n situatie kan veel vragen oproepen bij het kind of de jongere. Maar ook de rest van het gezin kan zich erg machteloos en onveilig voelen. Dan kan het nodig zijn dat een deskundige snel de situatie in kaart brengt (dit noemen we een acute beoordeling) en advies geeft welke hulp op dat moment nodig is. Dat een poliklinische behandeling zijn, maar soms wordt ook opname geadviseerd. Tijdens de poliklinische behandeling of opname worden de problemen in kaart gebracht en gestabiliseerd, zodat daarna gewone behandeling weer mogelijk is. De hulp is gericht op het kind of de jongere en het gezin.

Acute hulp kan nodig zijn bij kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen die bijvoorbeeld:

 • Erg in de war zijn en het contact met de normale wereld kwijt zijn. Een kind of jongere ziet of hoort bijvoorbeeld dingen die er niet zijn.
 • Heel erg depressief zijn. Een kind of jongere voelt zich al een lange tijd heel erg down.
 • Veel last hebben van sterke zelfmoordgedachten. Een kind of jongere heeft plannen om zelfmoord te plegen, of dreigt hiermee.
 • Last hebben van extreme emoties waar zij weinig controle over hebben. Een kind of jongere is bijvoorbeeld het ene moment heel erg depressief en bang, het andere moment heel erg blij en druk.

Ook als er door deze psychiatrische problemen een zeer onveilige situatie ontstaat voor het kind, de jongere of zijn omgeving, is vaak acute hulp nodig.

Als kinderen of jongeren door ernstige psychiatrische problemen acuut hulp nodig hebben, is er gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts, plaatselijke crisisdienst van de (jeugd)GGZ of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule. Lees hier meer over wat te doen als uw kind door psychiatrische problemen in een crisis raakt.De Bascule kan kinderen en jongeren die acuut psychiatrische hulp nodig hebben helpen met:

 • Diagnostiek. Naar aanleiding van de (acute) hulpvraag en de klachten doet de Bascule diagnostisch onderzoek. Daarna stellen wij een diagnose op en geven een behandeladvies.
 • Behandeling. Op basis van de hulpvraag, de diagnose en het advies maken we samen een plan voor verdere behandeling. Als dat nodig is spreken we ook af wat we doen als er nog een keer crisis ontstaat (crisisinterventie). Een behandeling kan bestaan uit een poliklinische behandeling of een klinische behandeling (opname).
 • Een acute opname. Een crisis kan soms zo erg zijn dat we een opname op een afdeling van de Bascule adviseren. Dit bespreken we dan met het kind of de jongere en de ouders of verzorgers. Als iedereen ermee instemt wordt het kind of de jongere opgenomen. Dit heet een vrijwillige opname.
  Als door de psychiatrische problemen de veiligheid van het kind of de jongere of zijn omgeving ernstig bedreigd wordt en de ouders of verzorgers of de jongere een opname afwijzen, kan de rechter het besluit nemen dat een kind of jongere toch wordt opgenomen. Dit heet een gedwongen opname.
 • 020, de open en gastvrije afdeling van de Bascule. De afdeling is 24/7 bereikbaar voor jongeren en ouders om ontregeling, escalatie of klinische opname te voorkomen en spanning te verminderen. 020 werkt vraaggericht: de jongere bepaalt zelf of hij 020 nodig heeft. Als een jongere contact opneemt, overlegt de hulpverlener met de jongere wat de hulpvraag is en hoe hij de jongere kan ondersteunen. Soms is even bellen al genoeg. Als er meer nodig is, kan de jongere naar 020 komen. Hij of zij kan vanaf een paar uur tot maximaal 24 uur op 020 verblijven. Lees hier meer over deze open en gastvrije afdeling.

In alle gevallen streven wij ernaar om de opname zo kort mogelijk te houden. Wij betrekken de ouders of verzorgers zo veel mogelijk bij de opname van hun kind. Aan de hand van de hulpvraag streven we naar een goede samenwerking tussen het kind of de jongere, het gezin en het behandelteam. Samen werken we naar een veilige en meer stabiele situatie toe.

 

De Bascule kan kinderen en jongeren die acuut psychiatrische hulp nodig hebben helpen met:

 • Observatie en diagnostiek
 • Crisisinterventie en stabilisatie, zodat reguliere behandeling weer mogelijk wordt
 • Time out

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van acute psychiatrische problemen bij kinderen en jongeren werken samen in het cluster Centraal.

 
 
 

De Bascule kan hulp bieden aan kinderen en jongeren die acuut psychiatrische hulp nodig hebben.

De hulp kan bestaan uit een poliklinische behandeling of een klinische behandeling (opname). We hebben twee groepen voor kinderen en jongeren die een acute opname nodig hebben:

 • Speedboot: voor kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Speedboot is een groep voor kinderen die een kortdurende psychiatrische opname nodig hebben. Bij Speedboot kunnen kinderen worden opgenomen voor dagopname, 24-uurs opname of weekeindopname. De ouders of verzorgers worden intensief betrokken bij de behandeling op de afdeling.
 • Panama: voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. De jongeren die bij Panama worden opgenomen hebben tijdelijk intensieve hulp nodig voor hun psychiatrische problemen. Bij Panama worden jongeren meestal de hele week opgenomen, of voor enkele dagen. Sommige jongeren komen bij Panama door een besluit van de rechter (gedwongen opname).

Bij deze acute psychiatrische problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

met name Amsterdam Amstelland en Zaanstreek Waterland. Maar ook kinderen uit Haarlemmermeer, Midden- en Zuid-Kennemerland en Gooi en Vechtstreek (inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren) kunnen bij ons terecht.

Het is niet bekend hoe vaak in Nederland een kind of jongere in een psychiatrische crisis raakt.
Als uw kind acuut hulp nodig heeft vanwege zeer heftige klachten, dan kan er sprake zijn van een crisisaanmelding. In dat geval helpen wij uw kind binnen 24 uur.

Kaya Stok, sociotherapeut op 020:

"De jongeren bij mij op de afdeling zitten allemaal in hun herstelperiode"

 
 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: