MY LIFE is een workshop voor jongeren van 14 tot 18 jaar die te maken hebben met gedragsproblemen. Door hun gedrag hebben ze vaak problemen thuis, op school en in de vrije tijd. De jongeren vinden het vaak moeilijk om anderen te vertrouwen of om hulp te accepteren. Juist voor deze jongeren kan MY LIFE nieuwe inzichten opleveren en een verandering teweeg brengen.

Inzichten
MY LIFE is een behandeling in de vorm van een workshop die bestaat uit een intake en 6 groepsbijeenkomsten. De ervaringen van de jongeren staan centraal: hoe kijken zij tegen dingen aan in een wereld waarin veel volwassenen denken dat ze alles beter weten? De workshop gaat over respect hebben voor jezelf én de ander en keuzes maken die goed zijn voor je toekomst. Het is geen training waarin nieuwe vaardigheden worden aangeleerd, het gaat om een bewustwordingsproces: inzicht krijgen in jezelf en waarom je op een bepaalde manier met dingen omgaat. De behandelaren die de workshop geven richten zich vooral op de krachten van jongeren die hen kunnen helpen door moeilijke perioden heen te komen.

Werkwijze
De workshop wordt gegeven door twee behandelaren en een jongere die de behandeling eerder zelf heeft gevolgd. Zij werken volgens een methode die zij zelf in de praktijk ontwikkeld hebben, door nauw samen te werken met de jongeren. In de workshop wordt gewerkt met muziek, lyrics en YouTube filmpjes. De workshop kan ook op locatie gegeven worden, bijvoorbeeld op school of bij een andere instelling. Voorafgaand aan de workshop worden er intakes gedaan met de jongeren. De individuele intakes zijn onder andere bedoeld om de jongeren te motiveren en MY LIFE een kans te geven.

Verantwoordelijk
In de workshops van MY LIFE worden de jongeren gehoord en zelf verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen keuzes. Ze worden uitgedaagd om zelf hun identiteit vorm te geven, doelen te stellen en deze te bereiken op een manier die bij hun (en hun imago) past. MY LIFE helpt hen om hun eigen toekomst vorm te geven.

Onderzoek
MY LIFE is een nieuwe methode die we zo goed mogelijk willen laten aansluiten op de doelgroep. Daarom doen wij onderzoek naar deze methode en vragen we de jongeren die mee hebben gedaan naar hun ervaringen. Dit doen wij in een persoonlijk gesprek en met vragenlijsten. Met de feedback van de jongeren kunnen we de behandeling verder verbeteren.

Aanmelden
Huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, medewerkers van wijkteams, OKT’s, Veilig Thuis, Samen DOEN, jeugdbescherming en jeugdreclassering kunnen een jongere aanmelden voor de MY LIFE workshop. Neem voor meer informatie contact op met: Yvonne Bors (GZ-psycholoog i.o. klinisch psycholoog) via: y.bors@debascule.com

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com