Wat betekent dat?

Als een kind of jongere lange tijd erg agressief, lastig, boos en rebels is, kan dit wijzen op een ernstige gedragsstoornis. Het gedrag van het kind of de jongere zorgt dan voor veel problemen. Niet alleen voor het kind of de jongere, maar ook voor het gezin en de leerkracht.

Er zijn twee soorten gedragsstoornissen:

 1. Een kind of jongere vindt het niet leuk als hij of zij iets moet, of iets niet mag. Als een kind bijvoorbeeld niet naar buiten mag, wil hij of zij juist wel naar buiten. Het kind wordt dan extreem boos dat dit niet mag. Dit noemen we ODD. ODD is de afkorting van ‘Oppositional Defiant Disorder’. Of in het Nederlands: oppositioneel-opstandige stoornis.

 2. Een kind of jongere doet steeds dingen die niet mogen. Hij of zij liegt bijvoorbeeld erg vaak, of schreeuwt vaak, steelt dingen of maakt steeds dingen stuk. Het kind of de jongere is bijvoorbeeld vaak aan het vechten of steeds kinderen aan het pesten. Een kind of jongere wordt bijvoorbeeld vaak boos en vindt altijd dat het gelijk heeft. Ook geeft het kind of de jongere vaak anderen de schuld. Dit gedrag kan wijzen op een normoverschrijdende gedragsstoornis. Dit wordt ook wel CD genoemd. CD is de afkorting van ‘Conduct Disorder’.

Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen net specialistische zorg in de vorm van diagnostiek en behandeling van de complexe ODD of CD kenmerken.

Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

                                                                                                                             

De polikliniek Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en behandeling voor kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen als ODD of CD. De behandeling wordt gegeven in de vorm van poliklinische behandeling of dagbehandeling. Bij kinderen van 6 tot 12 jaar is de behandeling meestal gericht op de ouders. Bij kinderen jonger dan 6 jaar en jongeren van 12 tot 18 jaar, zijn er ook behandelingen voor de kinderen en jongeren.

Hieronder staat uit welke onderdelen de behandeling kan worden samengesteld. We kijken samen wat het beste bij de jongere en het gezin past. De behandeling kan bestaan uit:

Algemeen

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers over de problemen waar het kind of de jongere mee te maken heeft.
 • Begeleiding voor de school. Voorlichting en feedback voor de leerkracht zodat hij of zij de leerling beter kan begeleiden.
 • Onderwijsondersteuning voor primair en voortgezet onderwijs.
 • Non-Violent Resistance (NVR) of Geweldloos Verzet. Dit is een individuele of groepstraining voor ouders of verzorgers. In de training leren zij op een andere manier om te gaan met onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag van hun kind. Lees meer over deze training.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

Kinderen tot 6 jaar

 • Voor het kind:
  • Speltherapie. Dit is een therapie voor jonge kinderen. Met behulp van spel kan een behandelaar een kind begrijpen en helpen.
 • Voor de ouders of verzorgers:
  • Gedragsbehandeling voor ouders. Hierin leren ouders of verzorgers het gedrag van hun kind te sturen.

Kinderen van 6 tot 12 jaar

 • Voor het kind:
  • Zelfregulatietraining. In deze training leert een kind of jongere zijn of haar gedrag beter te beheersen. Ook leren de deelnemers van deze training eerst te denken voordat ze iets doen.
  • ‘Anders boos worden’ kindgroep. In deze training leren kinderen om beter met hun agressie om te gaan. Bij deze training horen ook een aantal ouderbijeenkomsten.
 • Voor de ouders of verzorgers:
  • Parent Management Training Oregon (PMTO). Dit is een behandeling voor de ouders of verzorgers van kinderen van 6 tot en met 12 jaar met een agressieve gedragsstoornis (ODD of CD). De ouders of verzorgers leren hoe zij kunnen omgaan met de stoornis van hun kind, zodat het problematische gedrag van het kind minder wordt. Kijk hier wat PMTO precies is.
  • ‘Anders boos worden’ oudergroep. In deze training krijgen ouders of verzorgers tips hoe zij kunnen omgaan met boos gedrag van hun kind.

Jongeren tussen de 13 en 18 jaar

 • Voor de jongere:
  • Training Agressie ConTrole (TACt). Dit is een training voor jongeren die snel agressief worden. Een jongere leert in deze training op een andere manier om te gaan met boosheid en agressie. De ouders of verzorgers en de school worden nauw betrokken bij deze training.
  • MY LIFE: een workshop voor jongeren die vastlopen en het moeilijk vinden om anderen te vertrouwen of om hulp te accepteren. Lees hier meer over MY LIFE.
 • Voor de ouders:
  • Gedragsbehandeling voor ouders. Hierin leren ouders of verzorgers het gedrag van hun kind te sturen.
  • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar. Hierdoor lukt het beter om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en raken de ouders of verzorgers minder snel uitgeput.
  • PMTO 12+ . Parent Management Training Oregon, voor ouders of verzorgers van jongeren boven de 12 jaar. Dit is een behandeling voor de ouders of verzorgers van jongeren met een agressieve gedragsstoornis (ODD of CD). De ouders of verzorgers leren hoe zij kunnen omgaan met de stoornis van hun kind, zodat het problematische gedrag van hun kind minder wordt. Kijk hier voor meer informatie over PMTO.

Second opinion

Als er twijfels of vragen zijn over de behandeling of diagnose die de jongere eerder heeft gekregen, kan de Bascule opnieuw naar de onderzoeksgegevens kijken en daar een mening over geven. Ouders of verzorgers kunnen hiervoor bellen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01. Mailen kan ook via cai@debascule.com.

De Bascule kan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Deeltijdbehandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling 
 • Behandeling van jongeren die zijn opgenomen in de Koppeling (instelling voor gesloten jeugdhulp)

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van ernstige gedragsproblemen bij kinderen en jongeren delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Complexe gedragsstoornissen. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Forensisch en Gedrag.

                                                                                                                                           
De polikliniek Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie heeft het TOPGGz keurmerk. Dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

 

De Bascule helpt kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen als ODD of CD, vaak gecombineerd met andere problemen zoals ADHD of een andere stoornis.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland
 

De gedragsstoornissen ODD en CD komen in verhouding vaak voor bij kinderen en jongeren. Ruim 3% van de kinderen heeft ODD. Zo’n 2% heeft CD. Het is niet bekend hoe vaak het bij jongeren voorkomt.

Om de behandelingen steeds verder te verbeteren doen wij wetenschappelijk onderzoek. De behandelaar kan u vragen of u hieraan mee wilt werken. Dit is geheel vrijwillig en heeft geen invloed op de behandeling. Zo doen wij onderzoek naar:

 • Parent Management Training Oregon
  Dit is een behandeling voor ouders en pleegouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar met gedragsproblemen. In de behandeling leren ouders en pleegouders op een andere manier op hun kind te reageren. Ze leren effectieve manieren om hun kind stimulerend aan te moedigen, effectief grenzen te stellen, zicht en toezicht te houden en samen problemen op te lossen. Er is ook een PMTO 12+ voor jongeren. De effectiviteit van deze behandeling wordt samen met PI Research en andere GGZ-instellingen onderzocht.

 • My Life Workshop
  De My Life Workshop is voor jongeren van 12 t/m ongeveer 18 jaar met complexe gedragsproblemen die weerstand hebben tegenover de hulpverlening. De workshop is op vrijwillige basis en de jongeren doen alleen mee als zij er open voor staan. Deze behandeling is ontwikkeld binnen de Bascule en wordt nu onderzocht op effectiviteit.

 • Neuroimaging: het effect van methylfenidaat en motivationele attentie op conditionering en beloning/strafgevoeligheid
  In dit onderzoek kijken we naar twee mechanismen die zijn betrokken bij gedragsontwikkeling: angstconditionering en beloning/strafgevoeligheid. Door middel van neuroimaging technieken worden betrokken hersengebieden in kaart gebracht. De studie wordt gedaan bij een groep adolescenten met een gedragsstoornis. In deze studie wordt voor het eerst onderzocht of medicatie (methylfenidaat) en/of het versterken van motivationele aandacht verbetering kan geven bij het aanleren (conditionering) dan wel beloning/strafgevoeligheid.
 

Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.

 

Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig" 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut


Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


 
 

Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Regiocentrum Gooi en Vecht Laapersboog

Hilversum

Regiocentrum Gooi en Vecht Larenseweg

Hilversum

Regiopolikliniek Haarlemmermeer

Hoofddorp

De Koppeling

Amsterdam

Altra College Bleichrodt

Amsterdam

School2Care

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Noord

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Zuid

Amsterdam

PI-school Professor Waterink West

Amsterdam

PI-school De Ster

Hoofddorp

PI-school De Pionier

Duivendrecht

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: