Wat betekent dat?

Als een jongere vaak last heeft van heftige emoties en zich regelmatig erg leeg voelt kan dit wijzen op een borderline persoonlijkheidsstoornis. Jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn ook vaak erg bang om verlaten te worden. Daardoor zijn ze vaak veel op zichzelf, of gaan ze zich juist extreem aan iemand hechten. Zo’n relatie is heel intens, maar gaat ook plotseling weer over. Vaak willen jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis zichzelf beschadigen. Bijvoorbeeld door veel alcohol te drinken, drugs te gebruiken, zichzelf te branden of te snijden. Uit wanhoop kunnen ze gevaarlijke beslissingen nemen op seksueel gebied en pogingen tot zelfmoord doen. Sommige jongeren kunnen zich in stressvolle situaties anders voelen dan gewoonlijk. Er zijn ook jongeren die stemmen horen of beelden zien, die anderen niet kunnen horen of zien.


Als u deze problemen herkent bij uw kind, is het verstandig om hulp te zoeken. De Bascule biedt hulp voor deze jongeren en hun gezin, ook wanneer er al eerder hulp is gezocht, maar dit niet tot verbetering heeft geleid. De behandeling die de Bascule voor jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis biedt (deze wordt ‘dialectische gedragstherapie voor jongeren’ genoemd) is juist ontwikkeld voor jongeren bij wie andere behandelingen niet hebben gewerkt. Veel jongeren die deze behandeling hebben gevolgd, zijn er net zo enthousiast over als de behandelaars.

Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

Voor jongeren met een borderline persoonlijkheidsstoornis biedt de Bascule dialectische gedragstherapie voor jongeren (DGT-J). Dit is een behandeling speciaal voor jongeren met heftige emotieregulatieproblemen of een borderline persoonlijkheidsstoornis. Deze behandeling kan de volgende doelen hebben:

 • Levensbedreigend of gevaarlijk gedrag stoppen. Bijvoorbeeld zelfmoordneigingen, zichzelf beschadigen en gevaarlijk drank-, drugs- of medicijngebruik.
 • Gedrag dat een behandeling verstoort stoppen. Bijvoorbeeld afspraken niet nakomen of niet willen oefenen.
 • De kwaliteit van het leven verhogen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat de jongere minder ruzie of minder problemen op school heeft. We werken daarbij ook aan angsten of eetproblemen. Als een jongere last heeft van weinig zelfvertrouwen, gaan we daaraan werken.
 • De jongere gedragsvaardigheden aanleren. De jongere leert allerlei manieren waarop hij of zij heftig gedrag kan voorkomen. Bijvoorbeeld beter leren omgaan met emoties. Ook leert de jongere om beter om te gaan met periodes waarin hij of zij zich minder goed voelt.

De Bascule biedt dialectische gedragstherapie in 2 vormen: een poliklinische behandeling of een deeltijdbehandeling. Hieronder staat wat elke behandeling inhoudt en welke programma’s de jongeren kunnen volgen. We kijken samen wat het beste bij de jongere past:

Poliklinische behandeling dialectische gedragstherapie 

Na een gesprek en een voorbereidende fase volgt de jongere gedurende 6 maanden een behandeling bij de Bascule. De behandeling kan met verschillende onderdelen ingevuld worden. Er zijn onderdelen voor de jongere, de ouders of verzorgers, of het hele gezin. Een behandeling wordt individueel of in een groep gegeven.

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor de jongere en zijn ouders, over de problemen waar de jongere mee te maken heeft.
 • Individuele therapie. Een jongere komt 1 keer per week voor een gesprek naar de therapeut.
 • Wekelijkse groepstraining. Een jongere krijgt 1 keer per week vaardigheidstraining in een groep met andere jongeren met emotieregulatie problemen.
 • Ouder- en gezinsgesprekken. Ouders of verzorgers gaan onder leiding van een behandelaar samen in gesprek. Vaak is de jongere hier ook bij. Er wordt uitgelegd hoe zij de jongere beter kunnen begrijpen en steunen. De ouders of verzorgers leren anders om te gaan met de problemen in het gezin.
 • Oudertraining. De ouders of verzorgers en andere personen die voor de jongere belangrijk zijn, kunnen samen met de jongere een cursus doen om vaardigheden die in de therapie worden geleerd met elkaar te oefenen.
 • Telefonische coaching. Het kan voorkomen dat een jongere het even niet meer weet en hulp wil vragen aan een bekende behandelaar. Hij of zij kan dan bellen met de behandelaar of een vervanger, ook buiten kantoortijden. Door even telefonisch contact te hebben voelen zij zich gesteund en geholpen. Ze kunnen dan makkelijker toepassen wat ze in de therapie geleerd hebben.
 • Bed op recept. Soms komt het voor dat een jongere met borderline in een crisissituatie komt. De jongere dreigt zichzelf bijvoorbeeld te verwonden, of zelfmoord te plegen. Om zelfschadelijk gedrag te voorkomen kan een jongere een nacht bij de Bascule slapen. Zo leert de jongere om op een veiligere manier met stress om te gaan. Dit kan maximaal 4 nachten per maand.
 • Crisishulp. Jongeren die dialectische gedragstherapie voor jongeren volgen kunnen in een ernstige crisissituatie komen. Dan is het beter als de jongere een paar dagen bij de Bascule verblijft. Hier krijgt de jongere dan extra toezicht en ondersteuning.
 • 020. Dit is een open en gastvrije afdeling waar jongeren maximaal 24 uur kunnen verblijven als zij een time-out nodig hebben.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

Deeltijdbehandeling dialectische gedragstherapie

Bij deze behandeling komt een jongere enkele dagen of dagdelen per week langs bij de Bascule. Er zijn verschillende onderdelen waarmee de behandeling ingevuld kan worden. Deze zijn er voor zowel een jongere, de ouders of verzorgers als het hele gezin. Een behandeling wordt individueel of in een groep gegeven.

 • Individuele therapie. Een jongere komt 1 keer per week voor een gesprek naar de therapeut.
 • Wekelijkse groepstraining. Een jongere krijgt 1 keer per week vaardigheidstraining in een groep met andere jongeren met emotieregulatie problemen.
 • Ouder- en gezinsgesprekken. Ouders of verzorgers gaan onder leiding van een behandelaar samen in gesprek. Vaak is de jongere hier ook bij. Er wordt uitgelegd hoe zij de jongere beter kunnen begrijpen en steunen. De ouders of verzorgers leren anders om te gaan met de problemen in het gezin.
 • Oudertraining. De ouders, verzorgers en andere personen die voor de jongere belangrijk zijn, kunnen samen met de jongere een cursus doen om vaardigheden uit de therapie met elkaar te oefenen.
 • Telefonische coaching. Het kan voorkomen dat een jongere het even niet meer weet en hulp wil vragen aan een bekende behandelaar. Hij of zij kan dan bellen met de behandelaar of een vervanger, ook buiten kantoortijden. Door even telefonisch contact te hebben voelen zij zich gesteund en geholpen. Ze kunnen dan makkelijker toepassen wat ze in de therapie geleerd hebben.
 • Bed op recept. Soms komt het voor dat een jongere met borderline in een crisissituatie komt. De jongere dreigt zichzelf bijvoorbeeld te verwonden, of zelfmoord te plegen. Om zelfschadelijk gedrag te voorkomen kan een jongere een nacht bij de Bascule slapen. Zo leert de jongere om op een veiligere manier met stress om te gaan. Dit kan maximaal 4 nachten per maand.
 • Crisishulp. Jongeren die dialectische gedragstherapie voor jongeren volgen kunnen in een ernstige crisissituatie komen. Dan is het beter als de jongere een paar dagen bij de Bascule verblijft. Hier krijgt de jongere dan extra toezicht en ondersteuning.
 • Sociotherapeutische behandeling. In een groep volgt de jongere een behandeling die gericht is op het dagelijks leven. Bijvoorbeeld samen het weekend voor- en nabespreken, sporten, weekdoelen kiezen. Er is ook een mindfulnessgroep voor jongeren.
 • Vaktherapie. In deze therapie staat niet het praten maar het ervaren centraal. Door gebruik te maken van muziek, beweging of beeldend materiaal kan het kind of de jongere laten zien wie hij of zij is, wat hij of zij denkt of voelt. Het kind of de jongere kan ook oefenen met nieuw gedrag. Er kan bijvoorbeeld gekleid of getekend worden, of muziek gemaakt worden. Vaktherapie wordt individueel gegeven, maar ook in groepen of met het gezin.
 • Schoolmodule. Als de jongere niet meer naar school kan gaan, kan hij of zij onderwijs volgen bij het Altra College.
 • 020. Dit is een open en gastvrije afdeling waar jongeren maximaal 24 uur kunnen verblijven als zij een time-out nodig hebben.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).


De Bascule kan jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornis of andere ernstige emotieregulatie problemen helpen met dialectische gedragstherapie voor jongeren. Deze behandeling wordt gegeven als:

 • Poliklinische behandeling 
 • Deeltijdbehandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van borderline persoonlijkheidsstoornis bij jongeren delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Persoonlijkheidsstoornissen bij jongeren. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Emotionele stoornissen.

De Bascule behandelt jongeren tussen de 13 en 18 jaar met een borderline persoonlijkheidsstoornis of andere ernstige emotieregulatie problemen. Jongeren van 18 jaar en ouder worden vaak naar de zorg voor jongvolwassenen verwezen. In een aantal gevallen is dialectische gedragstherapie voor jongeren wel passend voor een jongere tussen de 18 en 23 jaar. Voor alle jongeren geldt dat er verwacht wordt dat zij (en ook de ouders of verzorgers) actief meewerken aan de behandeling.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan jongeren en gezinnen uit: heel Nederland.

Borderline persoonlijkheidsstoornis komt heel zelden voor bij kinderen.

Er zijn weinig betrouwbare gegevens over hoe vaak een borderline persoonlijkheidstoornis bij jongeren in Nederland voorkomt. De cijfers uit onderzoeken verschillen erg van elkaar. Schattingen lopen uiteen van 1 tot 15% van de jongeren.

Bij de Bascule behandelen wij jaarlijks ongeveer 40 jongeren met borderline persoonlijkheidsstoornis of andere ernstige emotieregulatie problemen.

Medewerkers van de Bascule werken mee aan wetenschappelijk onderzoek om hiermee de behandelingen te kunnen verbeteren. Een aantal publicaties en onderzoeken over dialectische gedragstherapie voor jongeren:

 • Een borderline persoonlijkheidsstoornis kan gediagnosticeerd worden bij jongeren vanaf 12 jaar en is behandelbaar (Schuppert, 2009, Noorloos, 2012).

 • Dialectische gedragstherapie is bij volwassenen en jongeren onderzocht en effectief gebleken (Linehan 1991 t/m 2006, Rathus & Miller 2002, Mehlum e.a. 2014).

 • De Bascule heeft meegewerkt aan de Nederlandse aanpassing van het behandelprotocol voor jongeren: ‘Surfen op emoties’ van De Bruin, Koudstaal en Muller (2013).

 • De Bascule is bezig met het pilot-onderzoek naar de effectiviteit van dialectische gedragstherapie voor jongeren (DGT-J). Dit onderzoek bevindt zich in de afrondingsfase. Het onderzoek wordt verricht door onder andere prof. dr. Else de Haan.

Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.


Kaya Stok, sociotherapeut op 020:

"De jongeren bij mij op de afdeling zitten allemaal in hun herstelperiode"

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: