Wat betekent dat?

Autisme of een autisme spectrum stoornis (ASS) is een stoornis waarmee je wordt geboren. De hersenen van kinderen en jongeren met autisme werken op een andere manier dan bij kinderen en jongeren zonder autisme. Daardoor reageren kinderen en jongeren met autisme anders op prikkels en op andere mensen. Ze hebben bijvoorbeeld meer oog voor detail, zijn eerlijk en kunnen goed analyseren. Maar ze kunnen ook heel star zijn, kunnen zich moeilijk in anderen verplaatsen en hebben vaak moeite om met andere mensen om te gaan.

Autisme uit zich bij iedereen anders. Sommige kinderen en jongeren met autisme zoeken weinig contact. Anderen nemen juist veel initiatief maar doen dat soms overdreven of op een vreemde manier. Autisme heeft niets te maken slim of dom zijn. Er zijn kinderen en jongeren met autisme en een verstandelijke beperking maar ook met een gemiddelde tot hoge intelligentie.

Autisme spectrum stoornis is een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme. De meest bekende zijn:

 • de autistische stoornis: kinderen en jongeren met een autistische stoornis hebben moeite met het contact met anderen. Ze hebben bijvoorbeeld moeite om gesprekken met anderen te voeren. Ook houden ze niet van veranderingen. Ze houden juist van routines en rituelen en doen dingen graag volgens een vast patroon.

 • de stoornis van Asperger: kinderen en jongeren met Asperger hebben moeite met het contact met anderen. Ze zijn vaak erg geïnteresseerd in een bepaald onderwerp of activiteit. Ze hebben vaak een grote woordenschat maar hebben vaak moeite om dingen aan te voelen in de communicatie. Mensen met de stoornis van Asperger hebben een normale tot hoge intelligentie.

 • de pervasieve ontwikkelingsstoornis (ook bekend als PDD-NOS): kinderen en jongeren met een pervasieve ontwikkelingsstoornis hebben problemen in het contact met anderen en met communicatie, net zoals bij de autistische stoornis of de stoornis van Asperger. Het aantal kenmerken is echter niet zo uitgebreid.

 • de meervoudige complexe ontwikkelingsstoornissen (McDD): bij kinderen en jongeren met McDD lopen werkelijkheid en fantasie in elkaar over. Ze hebben vaak last van snel wisselende stemmingen en nauwelijks controle over het eigen gedrag. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld last hebben van plotselinge woede-uitbarstingen.

Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.


De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met autisme, gecombineerd met andere problemen. De ouders of verzorgers en de school worden altijd bij de behandeling betrokken. De behandeling wordt individueel of in een groep van meerdere kinderen of jongeren gegeven. Wanneer het nodig is kan een kind voor drie weken worden opgenomen op de groep Speedboot. Daar doen we uitgebreid diagnostisch onderzoek om de problemen in kaart te brengen. Als er twijfels zijn over de diagnose die een kind of jongere eerder heeft gekregen, kan de Bascule in een second opinion opnieuw diagnostisch onderzoek doen.

De meeste kinderen en jongeren volgen een poliklinische behandeling. Soms wordt in overleg met de ouders of verzorgers en het kind of de jongere gekozen voor een dag- of deeltijdbehandeling of klinische behandeling (opname en observatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maximaal 3 weken). . Op basis van de ernst van de klachten en de draagkracht van het gezin, kiezen we voor de best passende behandelvorm.

Een behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan. We kijken met de ouders of verzorgers wat het beste bij het kind of de jongere past. Een behandeling wordt individueel of in een groep gegeven. De ouders of verzorgers worden altijd bij de behandeling betrokken.

Individuele behandelingen:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers over autisme en andere problemen die spelen.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken, zijn of haar probleem te verminderen.
 • BoB training (Baas over Boos, Baas over Bang en Baas over Bedenksels). In deze training leert een kind of jongere meer grip te krijgen op zijn of haar emoties, zoals angst of boosheid.
 • Individuele behandeling in de vorm van faalangsttraining, leren plannen, versterken van het zelfbeeld, slaaptraining of sekseducatie.
 • Pivotal Response Training. Deze training stimuleert een kind om meer contact met anderen te maken en te communiceren.
 • Vaktherapie. In deze therapie staat niet het praten maar het ervaren centraal. Door gebruik te maken van muziek, beweging of beeldend materiaal kan het kind of de jongere laten zien wie hij of zij is, wat hij of zij denkt of voelt. Het kind of de jongere kan ook oefenen met nieuw gedrag. Er kan bijvoorbeeld gekleid of getekend worden, of muziek gemaakt worden. Vaktherapie wordt individueel gegeven, maar ook in groepen of met het gezin.
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Deze behandeling helpt om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen te verwerken. Via het volgen van de handbewegingen van de behandelaar worden gedachten, beelden en gevoelens over die akelige ervaringen minder zwaar gemaakt. Zo wordt de negatieve invloed van die akelige ervaringen op het dagelijks leven verminderd.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

Groepsbehandelingen:

 • ToM training (Theory of Mind). Kinderen en jongeren leren in deze training meer over emoties en hoe ze zich beter kunnen inleven in anderen.
 • Asperger praatgroep. Een praatgroep voor jongeren met Asperger. De jongeren wisselen ervaringen uit en gaan met elkaar in gesprek over autisme.
 • PEERS training. Een sociale vaardigheidstraining die zich richt op het maken van vrienden en onderhouden van vriendschappen. De PEERS training is voor jongeren van 12-18 jaar met autisme en een gemiddeld intelligentieniveau. Ouders worden actief bij de training betrokken met wekelijkse bijeenkomsten en eventueel een oudergroep.
 • Training Agressie ConTrole (TACt). Dit is een training voor jongeren die snel agressief worden. In deze training leren de deelnemers op een andere manier om te gaan met boosheid en agressie. De ouders/verzorgers en de school worden nauw betrokken bij deze training.
 • Mindfulness groep. In deze training van acht bijeenkomsten leren kinderen en hun ouders of verzorgers om minder te piekeren en meer rust in hun hoofd te krijgen.
 • Dialectische gedragstherapie voor jongeren. Dit is een behandeling speciaal voor jongeren met een heftige emotieregulatieproblemen.

Voor ouders en verzorgers:

Naast de behandelingen voor kinderen en jongeren heeft de Bascule ook speciale programma’s voor ouders:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers over autisme en andere problemen die spelen.
 • Non-Violent Resistance (NVR) of Geweldloos Verzet. Dit is een individuele of groepstraining voor ouders of verzorgers. In de training leren zij op een andere manier om te gaan met onacceptabel, gewelddadig of zelfdestructief gedrag van hun kind. Lees meer over deze training.
 • Ouderbegeleiding. Ouders of verzorgers krijgen tips en adviezen over hoe ze hun kind met autisme kunnen helpen en ondersteunen.
 • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en hoe zij met elkaar omgaan. Hierdoor raken de ouders of verzorgers minder snel uitgeput en lukt het hen beter om hun kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Intensieve Ambulante Gezinshulp (ook wel Psychiatrische Intensieve Thuistraining genoemd). Ongeveer 1 keer per week komt een trainer van de Bascule bij de ouders of verzorgers thuis. De trainer geeft praktische tips en adviezen hoe met een kind of jongere met deze problemen om te gaan. Deze begeleiding duurt 3 maanden.
 • Mindfulness groep. In acht bijeenkomsten leren kinderen en hun ouders of verzorgers om minder te piekeren en meer rust in hun hoofd te krijgen.
 • Oudercursus: ToM training (Theory of Mind). In deze training leren ouders of verzorgers hoe ze hun kind kunnen begeleiden en stimuleren in het contact met anderen. Ouders leren hoe ze met hun kind kunnen oefenen zodat hij of zij zich beter kan inleven in anderen.
 • Oudercursus: BoB training (Baas over Boos, Baas over Bang en Baas over Bedenksels). In deze training leren ouders of verzorgers hoe ze hun kind kunnen begeleiden om meer grip te krijgen op zijn of haar emoties.

De Bascule kan kinderen en jongeren met autisme in combinatie met andere problemen helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dag- of deeltijdbehandeling
 • Klinische behandeling (opname en observatie voor kinderen van 6 tot 12 jaar)

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van autisme bij kinderen en jongeren delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Autisme Spectrum Stoornissen. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Ontwikkelingsstoornissen.


De Bascule helpt kinderen en jongeren met autisme tot 18 jaar. Als een kind of jongere met autisme ook problemen heeft in het gezin of op school, of last heeft van een andere psychische stoornis, is de Bascule de juiste plek. Ook als autisme nog niet is vastgesteld, kan de Bascule helpen met diagnostisch onderzoek en behandeling.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

In Nederland is geen onderzoek gedaan naar hoe vaak autisme voorkomt. In het buitenland heeft volgens onderzoeken ongeveer 1% van de bevolking autisme.


De Bascule is doet samen met de Vrije Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de werking van de ToM-training. Hierbij kijken we niet alleen of de training helpt om vaardigheden te verbeteren, maar kijken we ook bij welke kinderen en jongeren deze training het beste werkt en waar dat door komt.


 

folder Psychologisch onderzoek

Wat houdt een psychologisch onderzoek in?

folder Polikliniek autisme spectrum stoornissen

Informatie over de behandelingen op de polikliniek

folder Dagbehandeling voor kinderen met autisme

Informatie over de dagbehandeling voor kinderen met autisme

folder ToM-e training

Een kortdurende groepsbehandeling voor kinderen met autisme

folder Pivotal Response Treatment

Bij autisme spectrum stoornissen

folder Altra College Bleichrodt

Informatie over de behandelingen op Altra College Bleichrodt

folder De Wissel

Informatie over de behandelingen op De Wissel

folder Jongeren Psychose Punt

Informatie over de hulp van het JoPP

folder Dagbehandeling voor jongeren met autisme

Informatie over de dagbehandeling voor jongeren vanaf 12 jaar

folder Training Agressie Controle (TACt)

Informatie over de agressietraining voor jongeren

folder Non-violent Resistance voor ouders thuis

Informatie over de NVR training voor ouders

folder Non-violent Resistance op de (dag)klinische groepen

Informatie over hoe de Bascule NVR toepast op de groepen

folder Non-violent Resistance (english version)

Engelstalige folder over NVR

folder Diagnostiek voor volwassenen

Informatie over diagnostisch onderzoek voor ouders van een kind met autisme

folder Oudercursus Psycho-educatie over autisme spectrum stoornissen

Informatie over de oudercursus over autisme

folder Psychiatrische Intensieve Thuistraining

Informatie over de PIT training in de thuissituatie

folder Gezins- en relatietherapie

Informatie over therapie voor het hele gezin of de oudersWij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Iris over de behandeling van haar dochter:

"Ze begrepen onze problemen"

 
 
 
 

Wij zijn er voor jou!

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.comBehandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Regiocentrum Gooi en Vecht Laapersboog

Hilversum

Regiocentrum Gooi en Vecht Larenseweg

Hilversum

Regiopolikliniek Zaanstreek-Waterland

Purmerend

Regiopolikliniek Haarlemmermeer

Hoofddorp

Altra College Bleichrodt

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Noord

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Zuid

Amsterdam

PI-school Professor Waterink West

Amsterdam

PI-school De Ster

Hoofddorp

PI-school De Pionier

Duivendrecht

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: