Wat betekent dat?

Als een kind of jongere heel vaak bang is, zich vaak ongemakkelijk voelt, onrustig is of snel in paniek raakt, kan dat wijzen op een angststoornis. Een angststoornis is een van de meest voorkomende psychische stoornissen bij kinderen en jongeren. Er zijn veel verschillende angststoornissen:

 • Een kind of jongere is erg vaak bang of bezorgd over veel dingen en piekert erg veel. Er kan dan sprake zijn van een gegeneraliseerde angststoornis.

 • Een kind of jongere is erg bang om gescheiden te worden van zijn of haar ouders/verzorgers. Hij of zij wil bijvoorbeeld niet alleen gaan slapen, niet naar school of naar een schoolkamp. Het kind heeft ook vaak heimwee. Dit kan wijzen op een separatie-angst, ook wel scheidingsangst genoemd.

 • Sommige kinderen en jongeren vinden het eng om contact te maken met anderen. Ze zijn vaak bang om iets verkeerds te zeggen of te doen waar anderen bij zijn. Hierdoor vermijden ze het contact met anderen. Dit kan wijzen op een sociale angststoornis.

 • Als een kind of jongere zonder waarschuwing en zonder reden vaak plotseling erg in paniek raakt, kan er sprake zijn van een paniekstoornis.

 • Een kind of jongere kan erg bang zijn om op een drukke plek te zijn waar je moeilijk uit kan ontsnappen. Bijvoorbeeld een bus, trein, plein, bioscoop of tunnel. Dit wordt agorafobie, of pleinvrees genoemd.

 • Een kind of jongere kan ook angstig zijn voor één ding of situatie. Bijvoorbeeld voor spinnen, het donker, vliegen of grote hoogte. Dit wordt een enkelvoudige fobie genoemd.

 • Als een kind of jongere vaak bang is dat hij of zij zal mislukken als er iets van hem of haar verwacht wordt, kan dat wijzen op faalangst. Als er bijvoorbeeld op school een toets gemaakt moet worden, denkt een kind of jongere van tevoren al dat het niet zal lukken. Veel kinderen en jongeren met ernstige faalangst willen niet meer naar school. Sommigen zijn bang om hun lichaam te gebruiken, bijvoorbeeld bij gymnastiek. Dit heet motorische faalangst. Bij cognitieve faalangst denkt een kind of jongere dat hij of zij dom is en durft daardoor niets te doen in een groep.

 • Sommige kinderen durven niet te praten in een onbekende situatie. Ze lijken bang om te praten en houden hun mond. Dit zwijgen noemen we selectief mutisme.

De Bascule is gespecialiseerd in diagnostisch onderzoek en behandeling van ernstige angststoornissen. Als uw kind gedurende langere tijd vaak erg angstig is en daardoor situaties gaat vermijden, kunt u bij de Bascule terecht.

Wanneer de problemen ernstig zijn, of als eerdere behandelingen geen of weinig verandering hebben opgeleverd, of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.    
                                                                                                                         
De Bascule heeft een speciale afdeling voor de behandeling van ernstige angststoornissen: het expertisecentrum Dwang, Angst en Tics (DAT). De medewerkers van het centrum zijn gespecialiseerd in de behandeling van angststoornissen, maar ook dwangstoornissen, tics en depressie. Het expertisecentrum DAT heeft het TOPGGz keurmerk: dit houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met ernstige en ingewikkelde problemen.   


De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en behandeling bij ernstige angststoornissen en vermijdingsgedrag. Het doel van de behandeling is om de angst en het vermijdingsgedrag te verminderen. In de behandeling werken het kind of de jongere, de ouders en de behandelaars samen om ervoor te zorgen dat het kind of de jongere zijn ‘gewone’ leven weer op kan pakken.

De meeste kinderen en jongeren volgen een poliklinische behandeling. Soms wordt in overleg met de ouders of verzorgers en het kind of de jongere gekozen voor een dagbehandeling of klinische behandeling. Op basis van de ernst van de klachten en de draagkracht van het gezin, kiezen we voor de best passende behandelvorm. De behandeling wordt individueel of in een groep gegeven. De ouders of verzorgers worden altijd bij de behandeling betrokken.

Een behandeling kan bestaan uit verschillende onderdelen. We kijken met de ouders of verzorgers wat het beste bij het kind of de jongere past. De behandeling kan bestaan uit:

 • Psycho-educatie. Informatie en voorlichting over de angststoornis, voor kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers.
 • Ouderbegeleiding. Ouders of verzorgers leren hoe ze een kind of jongere met een angststoornis kunnen helpen en ondersteunen.
 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken zijn of haar probleem te verminderen. Samen kiezen we welke therapievorm het beste aansluit bij het kind of de jongere:
  • Exposure- en responspreventie is een belangrijk onderdeel van de cognitieve gedragstherapie. Bij exposure wordt iemand in contact gebracht met datgene wat hij of zij eng vindt. Bijvoorbeeld het aanraken van een spin of het staan op de bovenste verdieping van een gebouw. Met responspreventie proberen we de eerste reactie van een kind of jongere te voorkomen. Bijvoorbeeld het wegrennen van de spin, of zo snel mogelijk naar de begane grond gaan. Met de combinatie van exposure en responspreventie werkt een kind of jongere aan het verminderen van het angstige gevoel. Zo leer je in stapjes weer dingen doen die je moeilijk of lastig vindt.
  • Cognitieve therapie. Bij deze therapie leert het kind of de jongere dat het de angstige gedachten zijn die de angst in stand houden. De behandelaar zoekt bijvoorbeeld samen met het kind of de jongere naar bewijzen voor of tegen de angstige gedachten. Samen zoeken ze helpende gedachten die het kind of de jongere kunnen helpen zodat ze de angstige situatie toch durven aangaan.
  • Computerprogramma ‘Dappere Kat’. Met het computerprogramma Dappere Kat kan een kind of jongere, thuis en in zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo aan de vermindering van zijn angst werken. Het computerprogramma geeft oefeningen die helpen tegen de angststoornis. Naast dit computerprogramma volgt het kind ook een individuele behandeling bij een behandelaar. Lees hier meer over Dappere Kat.
  • Begeleide exposure thuis. Hierbij komt de behandelaar bij een kind of jongere thuis. De behandelaar begeleidt een kind of jongere in situaties die het eng vindt.
  • Psychiatrische Intensieve Thuistraining (PIT). Een trainer van de Bascule komt ongeveer 1 keer per week bij de ouders of verzorgers thuis. De trainer geeft praktische tips en adviezen hoe zij met een kind of jongere met deze problemen kunnen omgaan. Deze begeleiding duurt 3 maanden.
  • Vaktherapie. In deze therapie staat niet het praten maar het ervaren centraal. Door gebruik te maken van muziek, beweging of beeldend materiaal kan je laten zien wie je bent, wat je denkt, wat je voelt en kun je oefenen met nieuw gedrag. Je gaat bijvoorbeeld tekenen, kleien of muziek maken. Vaktherapie wordt individueel gegeven, maar ook in groepen of met het gezin.
 • Systeemtherapie. Bij systeemtherapie (ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd) gaan de ouders of het hele gezin samen in therapie. De therapeut werkt samen met de gezinsleden aan het verbeteren van de onderlinge communicatie en manier van omgaan met elkaar. Hierdoor lukt het beter om kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling en raken ouders minder snel uitgeput.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

De Bascule kan kinderen en jongeren met ernstige angststoornissen helpen met: 

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van ernstige angststoornissen delen hun kennis en kunde in de expertisegroep Dwang, Angst, Tics en Depressie. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Emotionele stoornissen.

                                                                                                                      
De expertisegroep Dwang, Angst en Tics (DAT) heeft het TOPGGz keurmerk. Dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.


De Bascule helpt kinderen en jongeren van 6 tot en met 23 jaar met een angststoornis. Het gaat om kinderen en jongeren met ernstige angstklachten en vermijdingsgedrag.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:
heel Nederland.


Hoeveel kinderen en jongeren last hebben van een angststoornis is niet precies bekend. Wel weten we dat ongeveer 4-8 % van de kinderen tussen de 0-12 jaar last heeft van ‘internaliserende’ problemen. Dit zijn problemen waar je vooral zelf last van hebt. Angstproblemen horen hier ook bij. Als je ouder wordt nemen de problemen vaak toe. Van de jongeren in Nederland zijn er wel aantallen bekend. Ruim 10% van de jongeren vanaf 13 jaar heeft last van angstproblemen. Meisjes hebben er vaker last van dan jongens.


Om de behandelingen steeds verder te verbeteren doen wij wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de behandelingen. Zo werken wij op dit moment mee aan het onderzoek naar de werking van het behandelprogramma Dappere Kat. Dit is een cognitieve gedragstherapie voor jongeren met angstklachten. Klik hier voor meer informatie over Dappere Kat.
Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.

De ouders van Sofie (10 jaar):

"Beetje voor beetje ons leven weer opgepakt"


 
 
 
 
 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Regiocentrum Gooi en Vecht Laapersboog

Hilversum

Regiocentrum Gooi en Vecht Larenseweg

Hilversum

Regiopolikliniek Zaanstreek-Waterland

Purmerend

Regiopolikliniek Haarlemmermeer

Hoofddorp

Altra College Bleichrodt

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Noord

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Zuid

Amsterdam

PI-school Professor Waterink West

Amsterdam

PI-school De Ster

Hoofddorp

PI-school De Pionier

Duivendrecht

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: