Wat betekent dat?

Als een kind of jongere zich moeilijk kan concentreren en vaak erg onrustig is, kan dat wijzen op ADHD. Kinderen of jongeren met ADHD vinden het moeilijk om op te letten en zijn snel afgeleid. Ze doen vaak dingen zonder eerst goed na te denken, te luisteren of te kijken en vinden het moeilijk om zich in te houden. Jonge kinderen zijn heel druk of kunnen niet stil zitten. Jongeren voelen zich vooral van binnen erg onrustig.

ADHD is de afkorting voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’. In het Nederlands: ‘aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit’. ADD (‘Attention Deficit Disorder’) is een vorm van ADHD, maar dan zonder het drukke en spontane gedrag.

Als u vermoedt dat uw kind ADHD of ADD heeft, kunt u dit bespreken met uw huisarts, de intern begeleider op de school van uw kind, of met iemand van het Centrum voor Jeugd en Gezin of een wijk-, buurt- of jeugdteam. Vaak kunnen zij goed de eerste hulp bieden.

Als uw kind al eerder is behandeld voor ADHD maar de klachten daardoor niet minder zijn geworden, kan de Bascule specialistische behandeling bieden. Ook als de klachten steeds erger worden of er misschien sprake is van meerdere psychische problemen, kunt u bij de Bascule terecht voor diagnostiek en behandeling.

Wanneer de problemen ernstig zijn, moeilijk te behandelen zijn of als er sprake is van meerdere psychische problemen, is er gespecialiseerde hulp nodig. De Bascule kan dan helpen. Een huisarts of medewerker van een wijkteam kan u doorverwijzen naar de Bascule.

                                                                                                                               

De polikliniek Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie heeft het TOPGGz keurmerk: dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met ernstige en ingewikkelde problemen.


De Bascule biedt diagnostisch onderzoek en behandelingen voor kinderen en jongeren met complexe ADHD of ADD, of een vermoeden daarvan. Bij complexe ADHD of ADD spelen er ook andere psychische problemen mee zoals: trauma, tics, angst/depressie, leer- en slaapproblemen. Daarom kijken wij ook of er andere (psychische) problemen zijn die een rol spelen bij het kind of de jongere.

De meeste kinderen en jongeren volgen een poliklinische behandeling. Als meer behandeling nodig is biedt de Bascule ook dagbehandeling en klinische behandeling. Een behandeling vindt altijd plaats in nauwe samenwerking met de ouders/verzorgers, de school, en andere betrokkenen. Samen zorgen we ervoor dat de klachten verminderen en een kind of jongere beter leert omgaan met de problemen die de ADHD/ADD geeft. Zodat de ADHD/ADD beter te hanteren is voor ouders, kind of jongere en zijn of haar omgeving.

De behandeling kan worden ingevuld met verschillende onderdelen. Het is maatwerk, we kijken wat het beste bij het kind of de jongere past.

De behandeling kan bestaan uit:

Speciaal voor ouders:

 • Cursussen voor ouders/verzorgers. In deze cursussen leren de ouders of verzorgers hoe zij kunnen omgaan met hun kind met ADHD/ADD.
 • Parent Management Training Oregon (Parent Management Training Oregon (PMTO). Dit is een behandeling voor de ouders of verzorgers van kinderen met een agressieve gedragsstoornis (ODD of CD) van 6 tot en met 12 jaar. De ouders of verzorgers leren hoe zij kunnen omgaan met de stoornis van hun kind, zodat het problematische gedrag van het kind minder wordt. Kijk hier wat PMTO precies is.
 • Psychiatrische Intensieve Thuistraining (PIT). Een trainer van de Bascule komt ongeveer 1 keer per week bij de ouders of verzorgers thuis. De trainer geeft praktische tips en adviezen hoe zij met een kind of jongere met deze problemen kunnen omgaan. Deze begeleiding duurt 3 maanden.
 • ADHD oudergroep. Met deze training leren de ouders wat ADHD inhoud en hoe zij het beste met het gedrag van hun kind kunnen omgaan.
 • 'Anders boos worden’ oudergroep. Tijdens deze training krijgen ouders tips hoe zij kunnen omgaan met boos gedrag van hun kind.

Speciaal voor het kind of de jongere:

 • Cognitieve gedragstherapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere door anders te doen en anders te denken, zijn of haar probleem te verminderen.
 • Zelfregulatietraining. In deze training leert een kind of jongere zijn of haar gedrag te beheersen. Ook leren de deelnemers van deze training eerst te denken voordat ze iets doen.
 • AD(H)D kindgroep. Met deze behandeling leert het kind wat AD(H)D is en hoe je hiermee om kunt gaan.
 • ‘Anders boos worden’ kindgroep. In deze training leren kinderen om beter met hun agressie om te gaan. Bij deze training horen ook een aantal ouderbijeenkomsten.
 • Cognitieve training. Met deze training leert een kind of jongere om zijn aandacht, geheugen en planning te verbeteren. Samen kiezen we welke therapievorm het beste aansluit bij het kind of de jongere:
  • Beter bij de les is een training om de aandacht, het werkgeheugen en de planningsvaardigheden van een kind te verbeteren. De training wordt op school gegeven samen met een behandelaar van de Bascule. ‘Beter bij de les’ is ontwikkeld door behandelaars van de Bascule.
  • Cogmed is een computertraining waarmee een kind of jongere zijn werkgeheugen kan trainen. Hij of zij leert beter onthouden, concentreren en plannen. De oefeningen worden thuis, op de computer gedaan.
  • Planning- en aandachtstraining. Deze training helpt kinderen en jongeren om meer structuur aan te brengen in hun activiteiten en hun concentratie te verbeteren.
 • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing). Deze behandeling helpt om herinneringen aan schokkende gebeurtenissen te verwerken.
 • Traumagerichte Cognitieve Gedragsbehandeling. De volledige naam is Trauma Focused Cognitive Behavioral Therapy, of TFCBT. Een kind of jongere leert hoe te ontspannen en hoe om te gaan met nare gedachten en gevoelens.
 • Stapstenen. Dit is een behandeling voor jongeren die nare dingen hebben meegemaakt. Deze behandeling helpt hen bij het verwerken hiervan.
 • Oplossingsgerichte therapie. Met deze behandeling leert een kind of jongere zijn of haar sterke eigenschappen te gebruiken om de problemen aan te pakken.
 • Speltherapie is een therapie voor jonge kinderen. Met behulp van spel kan een behandelaar een kind begrijpen en helpen.
 • Medicijnen. Soms kan er gekozen worden voor medicatie. Een psychiater doet altijd eerst een onderzoek. Een kind of jongere krijgt de medicatie altijd in combinatie met een andere vorm van behandeling. Dit gebeurt in overleg met de ouders of verzorgers en de jongere (vanaf 12 jaar).

Second opinion

Als er twijfels of vragen zijn over de behandeling of diagnose die de jongere eerder heeft gekregen, kan de Bascule opnieuw naar de onderzoeksgegevens kijken en daar een mening over geven. Ouders of verzorgers kunnen hiervoor bellen met het Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: (020) 890 19 01. Mailen kan ook via cai@debascule.com.

De Bascule kan kinderen en jongeren met complexe ADHD of ADD helpen met:

 • Diagnostisch onderzoek
 • Poliklinische behandeling
 • Deeltijdbehandeling
 • Dagbehandeling
 • Klinische behandeling 

De behandelaars die gespecialiseerd zijn in de behandeling van complexe ADHD of ADD delen hun kennis en kunde in de expertisegroep ADHD. Deze expertisegroep is onderdeel van de vakgroep Forensisch en Gedrag.

                                                                                                                                           
De polikliniek Complexe gedragsstoornissen en forensische jeugdpsychiatrie heeft het TOPGGz keurmerk. Dat houdt in dat de hulp bestemd is voor kinderen en jongeren met zeer ernstige of ingewikkelde problemen.

Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die te maken hebben met complexe ADHD/ADD én problemen op school en thuis. Het gaat om kinderen en jongeren die:

 • Moeite hebben met concentratie en/of planning
 • In dagelijkse bezigheden vaak dingen vergeten
 • Druk en/of impulsief zijn
 • Problemen hebben met leren
Bij complexe ADHD spelen er ook andere psychische problemen mee zoals: trauma, tics, angst/depressie, leer- en slaapproblemen.

Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders of verzorgers.

Bij deze problemen biedt de Bascule hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen uit:

 • Gooi en Vechtstreek
  inclusief gemeente Weesp en Wijdemeren
 • Haarlemmermeer
 • Midden-Kennemerland        
 • West-Friesland
 • Zuid-Kennemerland
 • Flevoland

Uit onderzoek blijkt dat ADHD voorkomt bij ongeveer 5% van de Nederlandse kinderen. 2% heeft ernstige symptomen. ADHD komt vaker voor bij jongens als bij meisjes (hierbij geldt echter wel dat ADHD bij meisjes minder goed herkend wordt).

Om de behandelingen steeds verder te verbeteren doen wij wetenschappelijk onderzoek naar de werking van de behandelingen. De behandelaar kan u vragen of u aan een onderzoek mee wilt werken. Dit is geheel vrijwillig en heeft geen invloed op de behandeling.

De Bascule doet onderzoek naar:

 • Beter bij de les
  'Beter bij de les' is een training voor kinderen met AD(H)D en leerproblemen. In de training oefenen kinderen met aandacht, planning, werkgeheugen, doel en taakgericht gedrag. Ook krijgt het kind meer inzicht in zijn/haar leergedrag. De training is ontwikkeld door de Bascule. Samen met de Universiteit van Amsterdam hebben wij de onderzoek gedaan naar de werking van de training op basisscholen. 'Beter bij de les' is een bewezen effectieve training.

 • Ontlastingsproblemen en ADHD
  We onderzoeken de relatie tussen AD(H)D en ontlastingsproblemen. We kijken bijvoorbeeld hoe vaak het voorkomt dat kinderen met AD(H)D ontlastingsproblemen hebben, wat het ontlastingspatroon is en op welke leeftijd kinderen met AD(H)D zindelijk zijn. Dit onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de poeppoli van het AMC.

 • Risicogedrag bij pubers met ADHD
  Pubers met ADHD vertonen vaak meer risicovol gedrag dan pubers zonder ADHD. Ze gebruiken bijvoorbeeld meer alcohol en drugs, hebben vaker onveilige seks, zijn vaker betrokken bij criminaliteit, hebben vaker gokproblemen en gedragen zich vaak onveiliger in het verkeer. In dit onderzoek zoeken we naar verklaringen voor dit gedrag. Daarbij kijken we naar hormonen als cortisol en testosteron, naar hartslag, slaapproblemen en groepsdruk. Verder onderzoeken we of pubers met ADHD mogelijk op een andere manier beslissingen nemen in vergelijking met leeftijdgenoten zonder ADHD. Dit onderzoek wordt verricht in samenwerking met de UvA.

Wij doen ons best om u en uw kind zo snel mogelijk te helpen. Helaas is er voor sommige behandelingen een wachttijd. Lees hier hoe snel we met de behandeling kunnen starten.Margo van der Stelt, behandelaar:

"We hebben de ouders en verzorgers hard nodig"

 
 

Wij zijn er voor jou!

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Moenja Bouaoud

GZ-psycholoog

Lilian de Waal Malefijt

orthopedagoog in opleiding

Leonie Tielen

orthopedagoog

Chaim Huyser

kinder- en jeugdpsychiater

Willemijn van Vlerken

PMTO therapeut en supervisor

Marjolein Bus

cognitief gedragstherapeut

Ingrid Hunsel

onderwijsassistent op de Pionier

Alies Heerma

kinder- en jeugdpsychiater

Ingeborg Visser

GZ-psycholoog / gedragstherapeut

Kunnen we helpen?

Receptie:

Bereikbaar tussen 7.30 en 18.00 uur

020 - 890 10 00 info@debascule.com

Vragen over aanmelden en behandelingen:

Centraal Aanmeld- en Informatiepunt: bereikbaar tussen 8.30 en 12.30 uur

020 - 890 19 01 cai@debascule.com


Behandellocaties

Op de volgende locatie(s) geeft de Bascule behandelingen van deze problemen.

De Bascule Rijksstraatweg

Duivendrecht

De Bascule Meibergdreef

Amsterdam

Regiopolikliniek Amsterdam Nieuw-West

Amsterdam

Regiocentrum Gooi en Vecht

Hilversum

Regiopolikliniek Zaanstreek-Waterland

Purmerend

Regiopolikliniek Haarlemmermeer

Hoofddorp

De Koppeling

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Noord

Amsterdam

PI-school Professor Waterink Zuid

Amsterdam

PI-school Professor Waterink West

Amsterdam

PI-school De Ster

Hoofddorp

PI-school De Pionier

Duivendrecht

Meer weten?

Op deze site(s) vindt u meer informatie: